Vijf tips van…

Ik werk bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Ik houd me bezig met nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan staat welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan en wat de bouwregels zijn. Deze vijf tips wil ik ondernemers meegeven.