Groei & Innovatie

De agrarische sector in Noordoostpolder staat in binnen- en buitenland hoog aangeschreven. Dat is mede te danken aan het voortdurend innoveren binnen die branche. Allerlei bedrijven en instellingen dragen hier een steentje aan bij. Met de Smart Farming Award wil de gemeente Noordoostpolder de agrarische sector stimuleren om te blijven vernieuwen. 

Van de sectortafels

Om het sociaaleconomische beleid van de gemeente Noordoostpolder handen en voeten te geven, werden vorig jaar de sectortafels in het leven geroepen. Aan de hand van zes belangrijke thema’s komen bedrijven en onderwijs uit zes sectoren hierbij regelmatig samen om kennis uit te wisselen en samenwerkingen te laten ontstaan.

Bijzaak Polderpraat

Bijzaak

Ondernemers werken hard voor hun zaak. Maar de meesten hebben ook een hart voor de samenleving en zetten zich naast hun werk vaak nog belangeloos in voor maatschappelijke organisaties en initiatieven. In Bijzaak bevragen we één polderondernemer over wat hij of zij naast het werk doet.

Democratie

[de-mo-cra-tie (de; v; meervoud: democratieën) 1 staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent: parlementaire democratie. Democratie waarin de regering verantwoording verschuldigd is aan een parlement van door het volk gekozen vertegenwoordigers]