[de-mo-cra-tie (de; v; meervoud: democratieën) 1 staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent: parlementaire democratie. Democratie waarin de regering verantwoording verschuldigd is aan een parlement van door het volk gekozen vertegenwoordigers]

Corona, de oorlog in de Oekraïne; als er iets de laatste tijd duidelijk is geworden, dan is het wel het belang van een democratie. Dat we niet één persoon aan de macht hebben, die alles kan beslissen. Maar dat we samen kunnen bepalen welke kant we op willen.

Betekent dat dat iedereen automatisch tevreden is? Nee, dat is onmogelijk. Neem nou de coronaperiode, die voor iedereen op zijn eigen manier moeilijk is geweest. Bedrijven in onze Noordoostpolder hebben de effecten van de steeds wisselende maatregelen ook gevoeld.
Veel ondernemers hebben het ontzettend moeilijk gehad. Maar wat bewonder ik hun doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Er werden acties in het leven geroepen om elkaar steunen.

Als gemeente probeerden we met getroffen ondernemers mee te denken, een luisterend oor te bieden. En deden we onze uiterste best om de coronagelden op de juiste plekken te laten terechtkomen. Dat is óók democratie.
En nu? Nu moeten we de boel weer oppakken. Samen. Met opeens een oorlog op Europees grondgebied waar we niet op hadden gehoopt en die we ook niet hadden verwacht. Het brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee, terwijl we net klaar waren om weer verder te gaan.
We merken de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne in de prijzen voor grondstoffen, energie en brandstof. Nu al, terwijl de oorlog op het moment dat ik dit schrijf net een week oud is. En er zijn wel wat sectoren, zoals de staalindustrie en de kassensector hier in de Noordoostpolder, waar ik me wat dat betreft zorgen over maak.
Maar als gemeente willen we ook daarin helpen met raad en daad. Door de energiearmoede onder burgers tegen te gaan met subsidies en goede voorlichting bijvoorbeeld. Zodat de koopkracht zoveel mogelijk intact blijft, wat goed is voor iedereen. Dat is óók democratie.
Democratie is een groot goed en het waard om voor te vechten. En waar dat in de Oekraïne letterlijk nodig is gebleken, konden wij het doen door onze stem te laten horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ieder met zijn eigen overtuigingen, maar allemaal in vrijheid. Dat is óók democratie.

Roger de Groot
Burgemeester