Jord van der Vinne studeert Global Project and Change Management en loopt stage bij Gemeente Noordoostpolder. Tijdens zijn stage verdiept hij zich in de integratie van duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals: SDG’s) in de Noordoostpolder en de -volgens hem- cruciale rol die ondernemers daarbij spelen.

‘Ik onderzoek hoe we mondiale SDG’s lokaal kunnen toepassen en welke bijdrage bedrijven kunnen leveren om deze doelen te bereiken.’ Zijn opleiding richt zich op projectmatig samenwerken met een sterke focus op duurzaamheid en de SDG’s.
De SDG’s zijn zeventien doelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Ze hebben als doel om voor 2030 een breed scala aan mondiale uitdagingen aan te pakken, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid. ‘Voor mijn onderzoek richtte ik me specifiek op SDG 7, betaalbare en schone energie en SDG 11, duurzame steden en gemeenschappen.’

Lokaal maken
Tijdens zijn stage werkte Jord aan een model dat helpt die SDG’s lokaal te maken. ‘Daarbij hebben we rekening gehouden met de unieke kenmerken van de Noordoostpolder. Want wat op mondiaal niveau werkt, hoeft niet zo te zijn op lokaal niveau.’
Bij de integratie van de duurzaamheidsdoelen heeft de gemeente volgens Jord een faciliterende rol. ‘De gemeente kan bedrijven ondersteunen door beleid te ontwikkelen dat duurzaamheid stimuleert, samenwerking te bevorderen en kennisdeling te faciliteren.’ Het onderzoek van Jord toonde aan dat er een breed draagvlak is voor de integratie van de SDG’s in de Noordoostpolder. Bedrijven in de regio zijn al bezig met diverse duurzaamheidsinitiatieven en zijn bereid om samen te werken met de gemeente om deze doelen te bereiken.

Draagvlak
Het succes van de integratie van de SDG’s hangt volgens de stagiair sterk af van het draagvlak onder lokale bedrijven. ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat bedrijven behoefte hebben aan continue communicatie en betrokkenheid. Regelmatige bijeenkomsten, werkgroepen en feedbacksessies zijn essentieel om de samenwerking te faciliteren en kennisdeling te bevorderen.’ Om de samenwerking tussen de gemeente en bedrijven te versterken, is het belangrijk dat bedrijven duidelijke richtlijnen en ondersteuning krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van subsidies voor duurzame projecten, belastingvoordelen en toegang tot educatieve programma’s en workshops.
Jord: ‘Daarnaast is heldere en eenvoudige communicatie van groot belang. Bedrijven moeten precies weten wat er van hen verwacht wordt en hoe zij kunnen bijdragen aan de duurzame doelen.’

Input nodig van bedrijven
Om de duurzame doelen te behalen, moeten gemeente en het lokale bedrijfsleven samenwerken. ‘Alleen dan kunnen we een duurzame en veerkrachtige gemeenschap creëren. Als stagiair bij de gemeente heb ik gezien hoe groot het potentieel is en hoe enthousiast bedrijven zijn om bij te dragen aan een duurzame toekomst.’
Daarom vraagt hij het bedrijfsleven om ideeën en suggesties. ‘Wat hebben jullie nodig om de samenwerking met de gemeente te versterken en effectief bij te dragen aan de integratie van de SDG’s? Laten we deze kans grijpen en samen werken aan een betere, duurzamere Noordoostpolder.’

Meedoen?
Mail naar ondernemen@noordoostpolder.nl of meld je bij ondernemersadviseurs Jacob Korterink en Monica Klement van de gemeente.