Gemeente Noordoostpolder is begonnen met de uitgifte van opties voor bedrijfskavels op het nieuwe bedrijventerrein De Munt B in Emmeloord. In het derde kwartaal van dit jaar worden de kavels bouwrijp gemaakt. Het bestemmingsplan biedt veel flexibiliteit op meerdere fronten.

Bijvoorbeeld op het gebied van de aanleg van infrastructuur en de verkaveling van het bedrijventerrein. De kavelgrootte varieert tussen ongeveer 3.000 vierkante meter en 50.000 vierkante meter met een maximale milieucategorie 4.1.
Het nieuwe bedrijventerrein sluit direct aan op het bestaande bedrijventerrein De Munt en ligt aan de oostzijde van de A6. De Munt B is vooral bedoeld om bestaande bedrijven in de Noordoostpolder groeimogelijkheden te bieden. Maar er is ook ruimte voor nieuwe bedrijven. Het totale uitgeefbare terrein is ongeveer 45 hectare groot, onderverdeeld in kavels met zicht op de snelweg, kavels met zicht op de provinciale weg en kavels in het middengebied.  De eerste opties zijn inmiddels verstrekt aan bedrijven die eerder al belangstelling hebben getoond. De gemeente verwacht dat begin 2023 de eerste paal de grond in gaat.

Interesse? Bekijk de online kavelkaart op noordoostpolder.nl/ondernemen. Of mail naar ondernemen@noordoostpolder.nl.