Van de sectortafels

Om het sociaaleconomische beleid van de gemeente Noordoostpolder handen en voeten te geven, werden vorig jaar de sectortafels in het leven geroepen. Aan de hand van zes belangrijke thema’s komen bedrijven en onderwijs uit zes sectoren hierbij regelmatig samen om kennis uit te wisselen en samenwerkingen te laten ontstaan.

Bijzaak

Ondernemers werken hard voor hun zaak. Maar de meesten hebben ook een hart voor de samenleving en zetten zich naast hun werk vaak nog belangeloos in voor maatschappelijke organisaties en initiatieven. In Bijzaak bevragen we één polderondernemer over wat hij of zij naast het werk doet.