Herman van Slooten, Henk Romkes, Paul Geurtzen en Ton Boerma
Herman van Slooten, Henk Romkes, Paul Geurtzen en Ton Boerma

Het is een van de oudste stukjes van Emmeloord: de Constructieweg. Kort na de inpoldering stond het gebied bekend als Kamp Oost, later streek de Dienst Domeinen er neer. Begin jaren ’90 nam de Zwolse Vaart BV de ongeveer 2,5 hectare aan bedrijventerrein over en sindsdien zijn er zo’n 25 ondernemers gevestigd. Maar in de loop der jaren ‘verrommelde’ het gebied. Tijd voor actie, vonden de ondernemers. Samen met de gemeente gingen ze aan de slag.

Een groot deel van de openbare ruimte op het oudste deel van De Munt -voorheen bekend onder de naam bedrijventerrein Zwolsevaart- is in handen van private partijen. Daarom wordt het niet meegenomen in het reguliere onderhoud van de gemeente.
‘Het was verouderd en had veel achterstallig onderhoud’, legt Henk Romkes van de gemeente Noordoostpolder uit. Paul Geurtzen, die nog altijd een aantal panden hier in bezit heeft: ‘En dat kwam de uitstraling niet ten goede.’
De ondernemers klopten met een plan om de boel op te knappen aan bij de gemeente. Omdat er een aantrekkelijke subsidie beschikbaar was bij de Provincie Flevoland, die 50% van alle kosten dekte, zag de gemeente wel mogelijkheden. Als de doodlopende Constructieweg kon worden doorgetrokken tot de Betonweg op het Ecopark, het gebied werd vergroend en de eigenaren hun eigen panden zouden opknappen, wilde die de riolering en de weg wel aanpakken.
Romkes: ‘Daarbij keken we naar de langere termijn. Nu investeren zorgde voor een kwaliteitsimpuls voor het hele gebied.’

Actieve houding
‘Maar daarvoor vroegen we wel een actieve houding van de aangrenzende bedrijven. In ruil voor onze inzet, wilden we dat de ondernemers hun eigen vastgoed opknapten’, vertelt Romkes. Geurtzen werd de spreekbuis voor de ondernemers: ‘Op een paar kritische noten na, waren ze allemaal enthousiast. Het plan werd breed gedragen onder hen.’
Logisch ook, vindt hij. ‘Want zo’n opknapbeurt geeft een mooie impuls aan het gebied. Het wordt een stuk aantrekkelijker ook voor nieuwe ondernemers. Je ziet dat iedereen daar heel enthousiast van wordt.’
De openbare weg werd eigendom van de gemeente, zodat die de boel kon opknappen. Er werd ook een loods aangekocht en gesloopt, zodat de vernieuwde Constructieweg van doodlopend doorlopend kon worden gemaakt met een aansluiting op de Betonweg. En het resultaat mag er zijn, vinden Geurtzen en Romkes.

‘Er is weer beweging’
‘Het ziet er allemaal stukken netter uit. Er zijn nieuwe kavels gekomen voor nieuwbouw, er zijn nieuwe bedrijven hier naartoe verhuisd. Er is weer beweging’, weet Romkes.
‘Klopt, er zijn plannen voor nieuwbouw onder meer op de plek naast Noordhuis. En dan is er nog het nieuwe BBQ Village van ondernemers Herman van Slooten en Ton Boerma, dat sinds kort is gevestigd aan de Constructieweg 5a’, voegt Geurtzen toe.
Een echte aanwinst voor het bedrijventerrein, vindt Geurtzen. ‘Bij dit bedrijf zie je de charme van zo’n oud gebouw helemaal tot zijn recht komen.’ Daar is Van Slooten het mee eens. ‘Ons bedrijf past helemaal in dit gave, industriële pand. Het moet oud zijn, dat geeft precies de juiste sfeer.’

Dat de omgeving is opgeknapt, is wat hem betreft een goede ontwikkeling. ‘Die weg was echt verouderd, dat is nu veel beter. En er zijn bomen geplaatst, dat ziet er gelijk heel anders uit.’
Het opknappen van de bedrijfspanden en bijbehorende terreinen is inmiddels in volle gang. Romkes: ‘Er zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen, zij zijn nu aan zet.’ Van Slooten ziet dat ook wel gebeuren. ‘Maar we moeten ook realistisch blijven. Er zijn hier een paar bedrijven zonder winkelfunctie, maar met juist een industrieel karakter. Daar hoort nou eenmaal ook een bepaalde uitstraling bij.’
Geurtzen heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat het allemaal nog veel mooier wordt. ‘De samenwerking met de gemeente is prima verlopen. Nu zijn de ondernemers inderdaad aan de beurt. Er is ook al het een en ander gedaan. Over een tijdje herken je het bedrijventerrein bijna niet meer terug.’