Om het sociaaleconomische beleid van de gemeente Noordoostpolder handen en voeten te geven, werden vorig jaar de sectortafels in het leven geroepen. Aan de hand van zes belangrijke thema’s komen bedrijven en onderwijs uit zes sectoren hierbij regelmatig samen om kennis uit te wisselen en samenwerkingen te laten ontstaan.

De thema’s waar de sectortafels om draaien zijn: arbeidsmarkt, bereikbaarheid, huisvesting, gebiedsmarketing, duurzaamheid en samenwerking.
‘Per sector wordt hierover gesproken. Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende personeel kunnen krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat we in de polder bereikbaar blijven? En op welke manier kunnen we ons gebied meer op de kaart zetten’, legt Willeke Hulleman van de gemeente Noordoostpolder uit.

De sectoren die meepraten, zijn de sectoren met veel werkgelegenheid. Dan gaat het dus om agrofood, maakbedrijven, toerisme en recreatie, logistiek en groothandel, gezondheidszorg en welzijn en onderzoek en innovatie. Na het vaststellen van het beleid, zouden de sectortafels in het voorjaar van 2020 van start gaan. Hulleman: ‘Net in coronatijd, dus dat moest allemaal digitaal. In de gesprekken die we nu hebben gehad, ging het vooral over de arbeidsmarkt. Dat is nu gewoon een hot item.’

Combinatie met onderwijs
Aan tafel met de ondernemers is ook altijd het onderwijs vertegenwoordigd. ‘Omdat we willen dat onze bedrijven voldoende goed opgeleid personeel kunnen krijgen. En omdat we de mensen die bij onze scholen worden opgeleid een goede werkplek willen blijven bieden.’
In 2021 waren een paar keer fysieke bijeenkomsten. Hulleman: ‘Bijvoorbeeld met de sector Gezondheidszorg. Heel nuttig, want hier ging het bijvoorbeeld over apps en zorgrobots die in de ouderenzorg worden gebruikt. Bij het ROC Friese Poort en het Vakcollege leren ze in de opleiding ook omgaan met bepaalde apps. Door nu afspraken te maken, krijgen de leerlingen in hun stages te maken met apps die ze al kennen. En kunnen ze collega’s ook helpen met het gebruik.’

Vinger aan de pols
Bij de sectortafel met logistiek en groothandel ging het vooral om de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘Op deze manier houden we als gemeente altijd een vinger aan de pols en weten we wat er speelt.’ Daarnaast is er geld beschikbaar voor activiteiten die de tafels willen organiseren.
‘Voor iedere tafel is jaarlijks 5.000 euro beschikbaar. En daarnaast is er budget mogelijk voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek. Met deze sectortafels en het budget als Haarlemmerolie hopen we als gemeente onze sectoren en daarmee onze gemeente sterker te maken.’

Ook eens aanschuiven bij een sectortafel?
Meld je aan via ondernemen@noordoostpolder.nl