Het Goed zoekt intensievere samenwerking met (lokale) bedrijven

Al dertig jaar lang maakt Het Goed werk van hergebruik. Letterlijk. Tweedehands spullen krijgen een nieuw leven door ze te verkopen in de kringloopwinkel. Dat wordt gedaan door mensen die passend werk nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in een zorginstelling wonen, bij de Reclassering lopen of op een andere manier niet zo gemakkelijk aan werk kunnen komen. En daar wordt het lokale bedrijfsleven ook steeds meer bij betrokken.

Han van Wegen

Bijzaak

Ondernemers werken hard voor hun zaak. Maar de meesten hebben ook een hart voor de samenleving en zetten zich naast hun werk vaak nog belangeloos in voor maatschappelijke organisaties en initiatieven. In Bijzaak bevragen we één polderondernemer over wat hij of zij naast het werk doet.

Jacob de Vries en Gert Leusink

Poolse arbeidsmigranten leren Nederlands op de zaak

Statushouders en gastarbeiders die graag aan de slag willen, maar de Nederlandse taal niet machtig zijn. En aan de andere kant een landelijk tekort aan goed personeel. Het Innovatiecluster Noordoostpolder zocht samen met het ROC Friese Poort een oplossing voor dit probleem. Het resultaat? Poolse medewerkers krijgen onder werktijd elke week taalles. Gewoon op de zaak. En hun familie mag mee.

Thomas Gillissen

Ontdekkingsreis

[ruim·te (de; v; meervoud: ruimten, ruimtes) 1 plaats om zich uit te strekken: iem. de ruimte geven gelegenheid geven tot iets 2 een door grenzen bepaalde plaats; holle ruimten; (onderwijs) vrije ruimte voor niet-verplichte vakken beschikbare tijd 3 onbegrensde verzameling van plaatsen; het heelal]