Jacob de Vries en Gert Leusink
Jacob de Vries en Gert Leusink

Statushouders en gastarbeiders die graag aan de slag willen, maar de Nederlandse taal niet machtig zijn. En aan de andere kant een landelijk tekort aan goed personeel. Het Innovatiecluster Noordoostpolder zocht samen met het ROC Friese Poort een oplossing voor dit probleem. Het resultaat? Poolse medewerkers krijgen onder werktijd elke week taalles. Gewoon op de zaak. En hun familie mag mee.

Zoals bij Zuidberg in Ens, waar fronthefsystemen, transmissies en rubberen tracksystemen voor met name de agrarische aftermarket worden geproduceerd.
‘Wij hebben hier flink wat Poolse medewerkers rondlopen, maar die spreken allemaal geen Nederlands. Dat is tijdens het werk best wel eens lastig, want hoe leg je de dingen aan elkaar uit? We wilden daar iets aan veranderen’, legt Gert Leusink van Zuidberg uit.
De acht andere maakbedrijven uit het Innovatiecluster liepen tegen hetzelfde probleem aan en als collectief vroegen ze het ROC Friese Poort om hulp. ‘Wij zijn altijd nauw betrokken bij het cluster, omdat wij met onze opleidingen graag goed willen aansluiten op de markt en andersom. Dat past helemaal in onze visie van een leven lang ontwikkelen’, vertelt opleidingsadviseur bedrijfsopleidingen Jacob de Vries van het ROC.

Opleiding op maat
Zo kwam er al eens eerder een op maat gemaakte opleiding tot stand voor een niveau 4 plaattechnoloog. Leusink: ‘De opleiding die er was, ging tot niveau 3. Maar de maakindustrie had juist behoefte aan niveau 4. Ook om onze mensen gemotiveerd te houden.’
De Vries: ‘Die opleiding is er dus gekomen. Het mooie is dat je door de bundeling van bedrijven in het cluster de kracht hebt om zo’n groep te vullen. Zij leveren namelijk samen de studenten ervoor aan.’
Nog een voorbeeld is toen Zuidberg een Syrische vluchteling in dienst had. Hij verstond en sprak geen Nederlands, maar er waren ook belangrijke cultuurverschillen.
‘Op een dag werd hij gebeld door zijn zoon, die gewond was geraakt door een hamer op zijn duim. Hij vertrok zonder iets te zeggen en kwam de volgende dag ook pas later op het werk vanwege een doktersbezoek. Wij zijn gewend om dat met elkaar af te stemmen, maar dat werkt in Syrië blijkbaar anders.’
Samen met het ROC werd daarom een fulltime opleiding van acht weken opgezet waarin Nederlandse lessen werden aangeboden en de deelnemers ook wat werd bijgebracht over de Nederlandse werkcultuur. ‘Ze konden daarna stage lopen bij een van onze clusterleden en vervolgens kiezen bij welk bedrijf ze wilden werken’, zegt Leusink.

Taallessen
Bij de Poolse arbeidsmigranten zijn er geen belangrijke cultuurverschillen op het werk, merken Leusink en De Vries. Daar is vooral de taal een probleem. Leusink: ‘De eerste cursus die we deden was meteen een groot succes. Twintig weken lang kregen ze elke week twee uur Nederlandse les bij ons in de kantine.’
Belangrijk onderdeel bij de taallessen is dat bij Zuidberg de regel geldt dat er onder werktijd Nederlands wordt gesproken. ‘Zoveel mogelijk in ieder geval. Want zo leren ze het snelst.’
Binnenkort gaat de tweede cursus van start. ‘We willen daar de gezinnen van onze medewerkers ook bij betrekken. Partners en hun oudere kinderen. Want als ze hier een toekomst willen opbouwen, moeten ze allemaal Nederlands leren’, stelt Leusink.
‘Dat klopt’, erkent De Vries. ‘En op deze manier kun je als bedrijf je personeel meer aan je binden. Die zijn eerder geneigd om te blijven.’ Dat is nu al te zien, vertelt Leusink. ‘De lessen worden heel enthousiast ontvangen, niemand slaat een les over. Dat komt ook door de geweldige docente, die ze echt weet te boeien.’

Aan de slag?
Wilt u voor uw bedrijf ook dergelijke speciale taaltrainingen ontwikkelen? Neem dan contact met ROC FriesePoort. U kunt ook met uw taalvragen terecht bij het Taalpunt Noordoostpolder, dat niet alleen alles van taalopleidingen weet, maar ook thuis is in digitale vaardigheden. Coördinator Esther Schurink van het Taalpunt onderzoekt graag de mogelijkheden voor uw personeel binnen het formele, non-formele en informele aanbod in de Noordoostpolder. En wilt u meer algemeen kijken naar de manier waarop u uw personeel (extra) kunt scholen? Neem dan contact op met de WerkCorporatie via 0527- 633543.