[ont·dek·kings·reis (de; v(m); meervoud: ontdekkingsreizen) 1 reis waarbij je op ontdekking uitgaat, m.n. om onbekende gebieden te verkennen]

Ik kom niet uit de Noordoostpolder. Dat zorgt ervoor dat het als nieuwe wethouder voelt het alsof ik op ontdekkingsreis ben in dit gebied. En ik heb mij in de afgelopen maanden al een paar keer blij laten verrassen door de polderbevolking én het bedrijfsleven dat zo graag en zo krachtig samen de schouders eronder zet.

Zoals op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid. Je proeft hier en daar in Nederland tegenwoordig wel wat energiemoeheid, maar daar is in de polder toch heel weinig van te merken.
Het Energienetwerk Noordoostpolder, waarin meerdere organisaties samen werken aan een energieneutrale polder, is daar een mooi voorbeeld van. Net als de Pioniers van de Toekomst, die ook de Noordoostpolder duurzamer willen maken.
Enorm blij werd ik van Energiek Nagele, waarin de burgers zelf proberen om hun dorp energieneutraal te maken. Met een grote ‘dorps(seizoens)buffer’ en een thermisch collectorveld aan de rand van het dorp, is er straks als het goed is geen gas meer nodig.
Wat mooi om te zien dat deze proeftuin een van de weinige projecten binnen het landelijk programma aardgasvrije wijken is die wél werkt. En zo zie je maar: duurzame energie hoeft niet alleen maar over windmolens en zonnepanelen te gaan. Er zijn zoveel meer kansen die voor het oprapen liggen.
In Nagele hebben ze die kansen gezien. Knap, want de inwoners zelf dragen dit project van begin tot eind. Extra mooi is dat dit knappe staaltje energiepionierswerk ook een uitkomst kan zijn voor de andere dorpen.
Niet onvermeld mag blijven dat we zijn bezig zijn met het inzetten van elektrische deelauto’s in Emmeloord en de dorpen.
Ik vind het tijdens mijn ontdekkingstocht mooi om zulke nieuwe ontwikkelingen te vinden. En om te zien hoe allerlei verschillende bedrijven en organisaties, zoals bijvoorbeeld het waterschap, samenwerken om van elkaar te leren en ontwikkelingen met elkaar te verbinden.
Dit soort initiatieven geeft mij als wethouder heel veel energie. En ik denk de polderbewoners ook. We hebben in de polder heel veel ‘energiekennis’. Maak daar als ondernemer vooral gebruik van en kijk welke kansen dit voor uw bedrijf biedt.

Thomas Gillissen

Thomas Gillissen
Wethouder Energie, Duurzaamheid & Milieu