Om de detailhandel in Emmeloord, de dorpen en het buitengebied ook in de toekomst in een gezond evenwicht te houden, is er een nieuwe ‘Visie op Detailhandelsstructuur Noordoostpolder’ gemaakt. Deze moet het bestaande winkelaanbod beschermen, onder meer door duidelijk te maken waar nieuwe winkels zich mogen vestigen.

De gemeenteraad zal er waarschijnlijk dit jaar nog een besluit over nemen. De detailhandelsvisie is samengesteld door de gemeente en een klankbordgroep van betrokkenen heeft meegedacht.
De visie die nu voorligt, heeft als doel om een evenwichtig winkelaanbod te ontwikkelen voor alle inwoners en bezoekers van de Noordoostpolder. Dat vergroot de leefbaarheid in Emmeloord en de dorpen.
De visie op de detailhandelsstructuur beschermt de bestaande winkels in Emmeloord Centrum, de bouw- en woonwinkels in de meubelboulevard, de wijken en de dorpen. Het biedt kaders en houvast voor (ruimtelijke) keuzes, die worden vertaald naar juridische kaders, zoals bestemmings- en/of omgevingsplannen.
Het zorgt ervoor dat winkels die ergens gevestigd zijn, elkaar moeten aanvullen en niet beconcurreren. Dat betekent bijvoorbeeld dat afhaalpunten waar ook klanten komen, niet thuishoren op het bedrijventerrein, maar in de buurt van winkels.
In Emmeloord wordt op dit moment al gewerkt naar de nieuwe visie: het versterken van Emmeloord Centrum. De transformatie van de Zuiderkade en het goed verdelen van de supermarkten in wijken en dorpen horen daar ook bij. Zo verplaatste de Poiesz naar Emmelhage en verhuizen de Aldi en Jumbo naar een andere locatie in het centrum van Emmeloord.