Ondernemer Centraal september 2020

Ik werk bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Ik houd me bezig met nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan staat welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan en wat de bouwregels zijn. Deze vijf tips wil ik ondernemers meegeven.

 1. Check altijd eerst het bestemmingsplan
  Ben je op zoek naar een andere locatie. Check ruimtelijkeplannen.nl of de activiteiten zijn toegestaan in het bestemmingsplan. Dit voorkomt een vervelend handhavingstraject.
 2. Niet alles kan overal
  Voor functies als horeca, detailhandel, zelfstandige kantoren of industrie zijn specifieke locaties aangewezen. Deze zonering is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat.
 3. We denken in mogelijkheden
  Wil je activiteiten uitvoeren die niet toegestaan zijn in het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen beoordelen of er mogelijkheden zijn via een omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan.
 4. Let op bij het (ver)kopen van een bedrijfswoning
  Een bedrijfswoning moet een directe binding hebben met het bijbehorende bedrijfspand. Burgerbewoning is niet toegestaan, onder meer omdat het andere bedrijven kan beperken in de bedrijfsvoering of uitbreidingsmogelijkheden.
 5. Detailhandel is beperkt toegestaan op de bedrijventerreinen
  Heb je een webshop op het bedrijventerrein en/of doe je handel aan particulieren? Daar zijn specifieke regels voor. Raadpleeg de gemeente of een omgevingsvergunning nodig en mogelijk is.