Colinde Nijs

Bijzaak

Wie ben je? Colinde de Nijs. Ik run samen met mijn man Guust sinds 1992 Restaurant le Mirage in Emmeloord. We zijn allebei in Noordoostpolder opgegroeid en hoewel we in het westen gestudeerd en gewerkt hebben, hebben we ons bewust hier gevestigd.

Vijf tips van…

Ik werk bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Ik houd me bezig met nieuwe ontwikkelingen en bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan staat welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan en wat de bouwregels zijn. Deze vijf tips wil ik ondernemers meegeven.