Veerkacht, iedereen heeft dat moeten tonen om de veranderende omstandigheden door de corona het hoofd te bieden. Als gemeente zijn we trots op onze ondernemers – van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen – en op onze inwoners die bij deze bedrijven werken. Trots op jullie veerkracht en op de mentaliteit om op zoek te gaan naar mogelijkheden.

Die veerkracht is essentieel voor ondernemers. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op ontwikkelingen op langere termijn. Want corona is een actuele bedreiging die het hoofd moet worden geboden, maar de globalisering,
digitalisering en robotisering maken geen pas op de plaats. Hoe ga je als werkgever om met de veranderende arbeidsmarkt? Zijn je mensen nog voldoende opgeleid? Mede door onze deelname aan het netwerk Regio Zwolle hebben we de beschikking over een palet aan mogelijkheden. Het Ontwikkelfonds is er om bedrijven te helpen bij vraagstukken op het gebied van opleidingen, als bedrijf of als sector. ‘Upgrade Jezelf’ is ervoor om te zorgen dat mensen (individueel of als collectief) zich blijven ontwikkelen.

Om te ondernemen in deze tijd wil, of moet, je misschien je bakens verzetten. Dat betekent misschien wel op zoek gaan naar andere producten of innovaties, nieuwe markten. De gemeente kan je ondersteunen. Bijvoorbeeld met het toetsen van je ideeën op ruimtelijke inpassing of met het vinden van de juiste partijen die je kunnen begeleiden. Denk aan ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland of Kennispoort Regio Zwolle. Dus neem contact met ons op en bespreek in een vroegtijdige fase je plannen. Want we zijn niet voor niets de MKB-vriendelijkste gemeente.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben we als het gaat om klimaatverandering en verduurzaming. Mogelijk
leidt ook dat tot het aanpassen van je businessmodel en/of bedrijfsprocessen. Het is belangrijk om de juiste
partners met de juiste expertise te zoeken. Dat kunnen ondernemersverenigingen zijn, maar we denken als gemeente ook graag mee. Er zijn namelijk veel raakvlakken met onze Sociaal Economische Agenda. Deze agenda is van ons allemaal!

Hans Wijnants
Wethouder