Ondernemer Centraal juni 2020Sven Mensink

Ik ben één van de vier boa’s van gemeente Noordoostpolder. Wij zijn vaak herkenbaar in uniform op straat aanwezig. Onze kerntaken bestaan uit controle op kleine overlastfeiten, zoals afvaldumpingen, fout parkeren en gestalde aanhangers. Daarnaast controleren wij actief op huisvesting van arbeidsmigranten. We zien toe op drank- en horecavergunningen en handhaven op het uitstallingsbeleid. En momenteel ligt onze focus vooral op de naleving van de coronamaatregelen. Vijf tips waarin we elkaar tegemoet kunnen komen:

 1. Probeer eerst zelf in gesprek te gaan
  We kunnen niet overal (op tijd) aanwezig zijn, maar vaak is het al voldoende als u bij overlast zelf het gesprek aangaat. Spoedeisende zaken kunt u altijd melden bij de politie.
 2. Durf te melden
  Laat bovenstaande echter geen reden zijn om niet bij ons te melden. We horen het liever op tijd, dan dat we achteraf klachten krijgen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0527) 633 911.
 3. Vraag bij twijfel altijd naar ID
  Leeftijd is vaak moeilijk in te schatten, maar laat u niet intimideren. Jongeren weten dat er naar hun ID gevraagd wordt, als ze alcohol kopen.
 4. Parkeer daar waar het mag
  Ondernemers vragen ons te handhaven op foutparkeren, vooral daar waar alleen laden en lossen is toegestaan. Maar vaak treffen we daar ook auto’s van ondernemers aan.
 5. Ken de regels
  Maar natuurlijk leggen we het graag uit. We zijn wel bevoegd om te verbaliseren, maar dat is het laatste wat we willen.