Anticiperen en domotica


Waar geen vraag is, is geen aanbod. Toch zouden beide er moeten zijn, waar het gaat om toekomstbestendige seniorenhuisvesting.
 We krijgen in Noordoostpolder te maken met een toenemende vergrijzing. Over tien jaar zijn er 1.100 meer 75+’ers dan nu. De beroepsbevolking vertoont dan een afname van bijna 700, terwijl er in de zorgsector 800 banen…