Ondernemer Centraal september 2018

Provincie Flevoland opent een nieuw fonds voor innovatie. Zodat waardevolle ideeën bij gebrek aan financiering niet in een la belanden, maar de kans krijgen om ontwikkeld te worden.

Als een ondernemer uit Flevoland – of een ondernemer die zich hier wil vestigen – kan onderbouwen dat de markt toe is aan zijn concept voor een nieuw product of dienst, schiet de provincie graag te hulp met een proof-of-concept-fonds (POC-fonds). Voor het ‘TMI Proof of Concept Fonds Flevoland’ is 13,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie, het rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU. De uitvoering van het fonds wordt gedaan door Flevoland Capital. “Onze economie, werkgelegenheid en concurrentievermogen zijn gebaat bij innovaties. Wij vinden het dan ook belangrijk om MKB-bedrijven in deze vroege fase te faciliteren, omdat hun innovaties anders niet van de grond zouden komen”, zegt investmentmanager Eric Bos Waaldijk.

Het fonds verstrekt risicokapitalen tot 400.000 euro. Een lening kan worden aangevraagd voor innovaties “die de ideefase voorbij zijn”, legt Bos Waaldijk uit, “maar de innovatie mag ook nog niet uitgerold zijn in de markt. Concreet gaat het dus om de fase van vóór het prototype tot en met de fase van het op beperkte schaal operationeel testen of valideren”. Bepalend voor de toekenning is de maatschappelijk behoefte. “Voorziet de innovatie in een groot maatschappelijk probleem, dan verdient die voorrang. Dat is een gradatie die wij aanbrengen.” Waar het fonds met name in geïnteresseerd is zijn cross-overs. “Slimme innovaties uit de ene branche toegepast in de andere branche. Dat kan heel breed zijn.” Bos Waaldijk noemt als mogelijkheden: “Het kan gaan om een nieuw distributiesysteem voor bijvoorbeeld levensmiddelen, om een nieuwe manier van toepassing van een geneesmiddel, om een slimme ict-toepassing in de handel, om het makkelijker maken van een groot aanbod van reisaccommodaties of om innovatieve verwerking van bepaalde restmaterialen. Maar nog mooier zijn crossovers waarbij bedrijven 
uit Flevoland elkaar versterken, samenwerkingen tussen kenniscentra of samenwerkingen tussen verschillende bedrijven die met een innovatie aan de gang gaan die de hele sector versterkt”.

Het POC-fonds is een revolverend fonds. “Als een innovatie van de grond komt, komt het geld terug in het fonds en kunnen andere ondernemers ermee geholpen worden.” Het is volgens Bos Waaldijk een ‘pre’ als ondernemers zelf financiering inbrengen. “Al hangt dat van het type innovatie af. Voor heel vernieuwende innovaties zal het lastig zijn om cofinanciering te regelen, maar op fondsniveau streven we daar wel naar.”

www.pocfondsflevoland.nl

Bezoek het 
Flevoland 
Groeit Event

28 september
Lelystad Airport

Het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland wordt officieel gelanceerd tijdens het Flevoland Groeit Event, samen met de innovatievoucherregeling van de OMFL. Het Flevoland Groeit Event is bedoeld voor ondernemers uit Flevoland. Het evenement wordt gehouden op 28 september van 12.00 tot 19.00 uur in Lelystad Airport. 
De toegang is gratis.