Waar geen vraag is, is geen aanbod. Toch zouden beide er moeten zijn, waar het gaat om toekomstbestendige seniorenhuisvesting.
 We krijgen in Noordoostpolder te maken met een toenemende vergrijzing. Over tien jaar zijn er 1.100 meer 75+’ers dan nu. De beroepsbevolking vertoont dan een afname van bijna 700, terwijl er in de zorgsector 800 banen meer nodig zijn. Dat staat ons te wachten en hoe gaan we dat oplossen?

We willen allemaal graag dat de ouderen in de dorpen en wijken blijven wonen, maar we denken daarbij nog te weinig vanuit de ouderen. Wat hebben we als ouderen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Zorg kun je overal krijgen, maar het zijn juist de gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid die het zwaar maken om op oudere leeftijd alleen te blijven. Mantelzorg en vrijwilligerswerk staan in Noordoostpolder op een hoog peil en daarmee valt veel te ondervangen, maar hoe regel je dat niveau voor de toekomst? We zien gelukkig initiatieven in dorpen en wijken ontstaan, waarbij dat gezamenlijk wordt gecoördineerd.

Toch is er nog een voorziening waarmee zelfstandig wonen kan worden bevorderd: domotica of thuistechnologie. Waar geen vraag is, is echter ook geen aanbod. We vinden het niet sociaal om robots in te zetten. Maar hoe fijn is het wanneer je als oudere met behulp van techniek zelf de regie in handen kan houden? Bijvoorbeeld door een deur open te doen vanaf de iPad. Nog veel belangrijker is alarmering. Veel ouderen willen in hun eigen huis blijven wonen. Als jij weet als mantelzorger: ‘Ik krijg een signaal als er iets gebeurt’, dan voel je je ook als mantelzorger veiliger. Eenzaamheid los je niet op met een apparaat, maar via een tablet is face-to-face-contact wel mogelijk. 
 
Wat we dus nodig hebben zijn slimme woonconcepten met slimme woonzorgtechnologie. Ik zou willen dat ieder bouwplan met dit voor ogen wordt gemaakt. Dat daarnaast bijvoorbeeld installatiebedrijven producten aanbieden of ZZP’ers daar voorlichting in geven. De gemeenteraad heeft een zorginnovatiefonds van 25.000 euro ingesteld 
en wat mij betreft kan dat ook naar dit soort initiatieven.


Marian Uitdewilligen

Wethouder welzijn, volksgezondheid en wonen