De afnemende hoeveelheid bouwrijpe bedrijfsgrond, kan een kwaliteitsimpuls betekenen voor verouderde bedrijventerreinen.  Henk Romkes licht dit toe.

“Door de aantrekkende economie, zit de verkoop van bedrijfskavels in de lift. Dat is goed nieuws, maar het betekent ook dat we op sommige locaties ‘uitverkocht’ zijn.” Dat is onder meer het geval in Marknesse, waar recentelijk alle beschikbare nieuwbouwkavels verkocht zijn of in optie uitgegeven. De meeste grond – 6,5 hectare – is nog beschikbaar op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord. De maximale kavelgrootte is daar circa 2 hectare. In Ens zijn voor het MKB nog vier kavels van 1.000 tot 2.300 vierkante meter vrij aan het Maaiveld en Oogstveld. Langs de nieuwe Enserrondweg zijn nog enkele grotere kavels vanaf 10.000 m2 beschikbaar, waaronder de zichtlocatie aan de N50.

Voor het overige is in Espel aan De Bun nog 9.700 m2 grond vrij en in Creil ligt aan de Floraweg nog 11.600 m2 uitgeefbaar bedrijventerrein. 

Voor de komende jaren staat er uitbreiding van de bedrijventerreinen Marknesse en De Munt in Emmeloord op de planning. De verwachting is dat de eerste kavels in de tweede helft van 2019 uitgegeven kunnen worden. “Maar ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is geen automatisme. De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de ruimte en dat is ook het rijksbeleid.” De rijksoverheid toetst nieuwe ontwikkelingen via de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’. Bij ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt beoordeeld of er een actuele regionale behoefte is. “Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of er in buurgemeenten nog voldoende aanbod van kavels is. In samenwerking met gemeente Urk hebben wij een ‘Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland’ opgesteld. Hierin is onderbouwd waar uitbreiding van bedrijventerrein noodzakelijk is.”

Herstructurering
Daarnaast wordt er gekeken of er op bestaande bedrijventerreinen ruimte is of gemaakt kan worden door herstructurering of sloop of nieuwbouw. “De gemeente verwijst actief door naar leegstaande bedrijfspanden of braakliggende kavels van private partijen. Als die ingevuld kunnen worden, bloeit het hele bedrijventerrein daarvan op.”

De adviseurs van economische zaken staan klaar om ondernemers die nadenken over nieuwbouw of verhuizing naar een bestaand pand van advies te dienen. Samen met de ondernemer wordt gekeken welke opties er mogelijk zijn. Het beschikbare aanbod van kavels is te vinden op noordoostpolder.nl/ondernemen.

Direct contact met de gemeente?

Heeft u vragen over ondernemen in Noordoostpolder? Denkt u na over het vestigen, uitbreiden of nieuwbouwen van uw bedrijf? Heeft u groeiambitie, of bent u bezig met innovatieve productontwikkeling? Wij adviseren u graag over gemeentelijke regelgeving, maar ook over interessante ontwikkelkansen en regelingen.

gemeente Nop-0512 b kl OC Jacob

Jacob Korterink

Henk-RomkesMRT2017

Henk Romkes