Ondernemer Centraal december 2016

Een strategisch besluit. Dat zegt Jeroen Zuidberg over de reden om zelf de rubberen matten voor tracks te gaan ontwikkelen en produceren. Om de innovatie te ondersteunen heeft Zuidberg Tracks BV Zuiderzeelijngelden toegekend gekregen.

Zuidberg is groot geworden met fronthefsystemen voor tractoren. ,,Toen mijn vader 34 jaar geleden voor zichzelf begon, bestond dat niet. Machines hingen achter trekkers, niet ervoor. Hij bedacht een frontsysteem met aandrijfas, waardoor de boer bijvoorbeeld voorop de trekker een maaier kan hangen en achterop een opraapwagen.’’ De fronthefsystemen van Zuidberg gaan naar tractorfabrikanten over de hele wereld. ,,Daar maken we nu ongeveer ieder half uur één van en dat is waar de meeste mensen ons van kennen.’’

Maar Zuidberg is meer. ,,Die tandwielkasten van die fronthefsystemen zijn in principe hightech en voor veel meer doeleinden te gebruiken dan voor trekkers’’, bedacht Zuidberg acht jaar geleden. Sindsdien zitten er transmissies van Zuidberg in andere land- en bosbouwvoertuigen, maar ook in onder meer voertuigen waarmee vliegtuigen op de grond worden verplaatst en in betonwagens.

Rubbertracks – al dan niet voorzien van een transmissie – worden op de wielassen van tractoren gemonteerd, in plaats van wielen met luchtbanden. ,,Dat is de toekomst’’, zegt Zuidberg. ,,De footprint van een tracksysteem is drie keer zo groot als van een luchtband. Dat geeft veertig procent minder bodemdruk, wat veel beter is voor de grond en de afwatering. Goede gronden zijn belangrijk om de wereld van voedsel te blijven voorzien. Dus ook in minder courante gebieden, waar veel regen is, moet je gewassen kunnen telen.’’ 
Het tracksysteem wordt bij Zuidberg zelf gemaakt, maar de rubberen mat voor het loopvlak moet worden ingekocht en dat vormt een probleem. ,,Er zijn drie bedrijven op de wereld die rubberen matten maken, en die zitten alle drie in Noord-Amerika. Maar de matten die zij maken zijn ontwikkeld voor hun eigen markt, voor trekkers van 600 pk. Onze markt vraagt om matten die veel lichter en soepeler zijn, om matten voor hogere toelaatbare snelheden en om een breder assortiment.’’ Omdat geen rubberleverancier aan de vraag van Zuidberg voldoet en hij de markt een stap voor wil blijven, is het besluit genomen om de productie van de matten ook in eigen beheer te nemen.

Het bedrijf heeft contacten gelegd met academici en technici aangetrokken die bekend zijn met rubber. Eind van dit jaar wordt de nieuwe bedrijfshal opgeleverd voor de productie van rubberen tracksystemen. Zuidberg is blij met de erkenning en ondersteuning vanuit de overheid. ,,Dat heeft ons geholpen om het hele proces te versnellen, zodat we eerder op de markt kunnen komen met in Flevoland geproduceerde en intensief geteste rubbertracks.’’ 

Zuidberg is een belangrijke speler voor de werkgelegenheid in de Noordoostpolder. Het bedrijf heeft 280 medewerkers, vrijwel allemaal fulltimers. 143 wonen in de eigen provincie, waarvan 115 in de Noordoostpolder. Dertig medewerkers wonen in Ens.

Zuidberg biedt werkgelegenheid binnen alle opleidingsniveaus en werkt nauw samen met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Emmeloord en Zwolle. Twintig medewerkers lopen stage of volgen een beroepsbegeleidende leerweg.