Zelfstandig ondernemer zijn en intussen mantelzorg moeten verlenen is belastend. Voor werknemers in loondienst zijn er faciliteiten zoals kortdurend zorgverlof, maar voor zelfstandigen zijn deze er niet.

Zij worden soms/wellicht geconfronteerd met hoge werkdruk door gebrek aan tijd, hoge mentale belasting en financiële problemen door minder inkomsten of extra uitgaven.

Om ondernemers in bij te staan is er een werkgroep opgericht die bestaat uit Martijn Tillema van Werk en Mantelzorg, Gerdien Kramer van Carrefour en zelfstandig ondernemer Martin Mulder uit Nagele. De werkgroep wil werk en mantelzorg benaderen vanuit het perspectief van de zelfstandig ondernemer en mogelijkheden aanreiken om beide taken te kunnen combineren. De werkgroep komt graag in contact met lokale zp’ers die met mantelzorg te maken hebben om te beoordelen waar daadwerkelijk behoefte aan is. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via het Steunpunt Mantelzorg van Carrefour: info@carrefour.nu t.n.v. Martin Mulder.