Ondernemer Centraal maart 2018

Klaske Lumens is op 1 februari 2018 aangetreden als officemanager van de Stichting Centrummanagement Emmeloord.  3 maart was het eerste evenement en er wordt gestreefd naar een maandelijkse activiteit in het centrum van Emmeloord.

„We willen als stichting gelijk wat neerzetten, zodat we zichtbaar zijn”, zegt Lumens over de twaalf springkussens die op 3 maart verspreid in het centrum werden neergezet.  „Vóór de zomer willen we vier evenementen organiseren, waaronder de bekende rode loperdag. In juli doen we mogelijk iets met auto’s, waarbij dealers hun nieuwste modellen presenteren. Alles onder het mom van: mannen kunnen auto’s bekijken en vrouwen kunnen shoppen.”

Lumens is geboren en getogen in Noord-oostpolder en heeft vijftien jaar een HR-functie gehad. Haar netwerk en kennis van mediation neemt ze mee in haar nieuwe functie. „Ik ben van nature al iemand die graag verbindt en ik voel me heel betrokken bij dit gebied.” Ze is meteen aan een voorstelrondje begonnen langs de 180 ondernemers in Emmeloord-Centrum. „Ik hoor graag wat er speelt. Ik heb niet de illusie dat ik het iedereen naar de zin kan maken, maar met persoonlijk contact kun je veel vragen wegnemen. Daarnaast zal ik regelmatig nieuwsbrieven versturen en we beleggen zo snel mogelijk een gezamenlijke avond.” De officemanager heeft haar kantoor in het Ondernemershuis aan de Noordzijde, samen met StEP en BAN. „Die korte lijntjes zijn handig. Mijn primaire doel is meer winkelend publiek in de Lange Nering, maar er zijn ook activiteiten die elkaar overlappen. Die kunnen we gezamenlijk oppakken.”

De Stichting Centrummanagement is verantwoordelijk voor een goede besteding van het ondernemersfonds dat per 1 januari 2018 is ingesteld. Het fonds bestaat uit belasting gebaseerd op de WOZ-waarde van de winkel- en kantoorpanden binnen de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en een subsidie van de gemeente. Jaarlijks is er zo’n 120.000 euro te besteden. Na vijf jaar moet er opnieuw een draagvlakmeting voor de BIZ worden gedaan onder de betrokken ondernemers.