“Buurtbeheer Cambio en de Gasfabriek, beide in Deventer, zijn twee fantastische instellingen waar het bruist van energie. Met het Team Werk vanuit de gemeente was ik er in oktober op bezoek.

Cambio werkt in de Deventer wijken aan het vergroten van de leefbaarheid. Ze biedt activeringsprojecten en dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Cambio biedt diensten aan als transportdienst, graffitiverwijdering, maaltijdverzorging, kledingherstel en -wasservice en een fietsenwerkplaats. Bij de fietsenwerkplaats werken onder begeleiding van twee ervaren fietsenmakers en een werkbegeleider dagelijks twintig monteurs. Alles wat Cambio doet komt ten goede aan de leefbaarheid in de buurt en haar bewoners en is vooral gericht op werk. Het uiteindelijke doel is dat de mensen weer naar een reguliere baan kunnen.
www.circulus-berkel.nl/cambio

De voormalige Gasfabriek van Deventer is omgevormd tot een kweekvijver waar business, creativiteit en onderwijs bij elkaar zijn gebracht. Tientallen bedrijfjes en instellingen hebben er hun plekje gevonden en versterken elkaar. Hun visie is dat de wereld in beweging is en sneller verandert dan ooit tevoren. Grote bedrijven opereren veelal nog volgens de ‘oude’ en ‘vertrouwde’ businessmodellen. Ze hebben steeds meer moeite met het vasthouden en bedienen van hun klanten en kunnen onvoldoende of onvoldoende snel disruptief innoveren. De Gasfabriek fabriceert startups voor grote bedrijven. Studenten presenteren via pitches wat ze innovatieve ondernemers kunnen bieden. Omgekeerd leggen ondernemers hun innovatie-uitdagingen voor aan studenten.
www.degasfabriek.com

Ik probeer bij zo’n bezoek gelijk een beeld te vormen van wat wij er in Noordoostpolder mee kunnen. We zijn een bevolking van pioniers, handen uit de mouwen, kansen grijpen, toekomstgericht. Wij kennen tal van kleine ‘Cambio’s’ en ‘Gasfabriekjes’. Om er maar eens een paar te noemen, CVJO (Centrum voor jong ondernemerschap), Voedselbank, CleanShopping met z’n winkelwagenreparatiewerkplaats, Dyntes Tech Park met tal van hightech bedrijven, Kwekerij van Concern voor Werk, de WerkCorporatie, Het Goed, ROC Friese Poort, business clubs BAN en OVG. Als we al deze parels bij elkaar plaatsen heeft Noordoostpolder haar eigen Cambio/Gasfabriek, laagdrempelig, voor kansrijken en kansarmen, met een eigen dynamiek.”

Jacob Korterink
Adviseur Economische Zaken
T: 06 – 48 13 46 73
E: j.korterink@noordoostpolder.nl