Het einde van raadsperiode 2014-2018 is in zicht. Dat is zo’n moment om terug te blikken. Met alle ontwikkelingen die zijn geweest om tot het nieuwe centrumplan te komen, is een terugblik op zijn plaats.

Wanneer ik denk aan de afgelopen vier jaar, dan denk ik vooral aan het open plan proces. De grote medewerking, of eigenlijk samenwerking tussen inwoners, ondernemers en de politiek. Ik ben trots op dit college en deze raad, dat we voor een open plan proces durfden te kiezen. Dat we elkaar de ruimte hebben gegeven en dat de ontwikkeling van het centrum voor ons allen voorop stond.

De kaders voor de toekomst staan. Een nieuwe periode breekt aan. Niet alleen voor de gemeenteraad en het college, maar ook voor het centrum. Het gaat nu om de uitvoering. Marktpartijen en ondernemers zijn aan zet. En ik kan u vertellen: dat gebeurt! Met lef en daadkracht, door onze lokale ondernemers. Ze gaan de uitdaging aan om te investeren in ons centrum. Zowel op en rond de Deel, als in de omgeving van de Noordzijde, het Kettingplein en de Boei. En door op deze locaties te bouwen komen er ook nieuwe appartementen bij. Afgelopen maand, tijdens het succesvolle Buitengewoon Woonevent, werd bevestigd dat daar zeker behoefte aan is.

De uitdaging is steeds geweest om een levendig en aantrekkelijk stadshart te realiseren.  Niet alleen vandaag maar blijvend. Vanuit deze gedachte is begin dit jaar ook de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) opgericht. Ondernemers hebben hiervoor zelf het initiatief genomen. Ook daar ben ik trots op. En ook daar staat de ondernemer centraal.

Met buitengewone belangstelling kijk ik uit naar de volgend stap: bouwen in het centrum. Er is een stevige fundering gelegd, maar het is de uitdaging om binnen de afgesproken kaders te blijven en het centrum dynamisch te houden. Het is geven en nemen om de (bestemmings)plannen te realiseren. Ik vertrouw erop dat ondernemers met elkaar de handschoen oppakken.

Henk Suelmann
Wethouder