Ondernemer Centraal maart 2020

Ik ben bouwplantoetser bij gemeente Noordoostpolder. Samen met mijn collega behandel ik zo’n 350 vergunningaanvragen per jaar. Bijna alle aanvragen worden vergund. Soms kan de vergunning niet verleend worden, dan adviseer ik om de aanvraag in te trekken en betaal je ook geen leges. De gemiddelde behandeltijd is zes weken. Dat is twee weken sneller dan de wettelijke termijn. De volgende tips zorgen voor een soepele en snelle procedure.

 1. Vraag een (digitaal) vooroverleg aan
  Daardoor zal de aanvraag sneller en soepeler verlopen. Zo nodig plannen we een gesprek om het bouwplan te bespreken.
 2. Hoe completer hoe beter
  Daarmee voorkom je dat je een brief krijgt met verzoek om ontbrekende gegevens, waarvoor een aanvultermijn van vier weken staat. Dit zorgt voor onnodige vertraging.
 3. Wees kritisch op de inhoud
  Bij de behandeling van de aanvraag vraag ik intern en extern advies van deskundigen. Zijn de aangeleverde gegevens niet voldoende, dan moeten ze aangepast worden.
 4. Neem bij complexe aanvragen een adviseur in de arm
  Dat kost extra geld, maar bespaart je veel werk en het levert vaak wel een soepele procedure op. Bijvoorbeeld als het bouwplan niet in het bestemmingsplan past.
 5. Houd rekening met de wettelijke behandeltermijn
  We proberen alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen, maar soms is het nodig om de termijn te verlengen om de vergunning te kunnen verlenen.