We staan aan de vooravond van een kanteling in mobiliteit. We nemen meer de (elektrische) fiets, minder de traditionele auto en denken meer vanuit de vervoersvraag dan vanuit bezit. Dat en meer zijn bepalende factoren voor de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP).

Wat vindt u als ondernemer belangrijk als het gaat om bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Noordoostpolder? Om de beleidskaders van het GVVP voor de komende jaren vast te stellen gaan we graag met u in gesprek: “Wat hebben ondernemers nodig voor de bereikbaarheid van hun bedrijven door hun personeel? Moet de bus misschien een andere route nemen? Of moeten er kleine busjes heen en weer rijden vanaf het station? Of gaat u dat als ondernemer zelf doen of samen?” Dat laatste zou natuurlijk helemaal mooi zijn. De gemeente is geen vervoersbedrijf. We kunnen u wel met elkaar in contact brengen of meenemen naar een beurs of congres.

Er is veel innovatie op het gebied van vervoer. Wat te denken van busjes voor personenvervoer, maar met wegklapbare stoelen voor goederentransport. We hopen dat er ondernemers zijn die daar toekomst in zien en een busje inzetten voor bijvoorbeeld vervoer van personeel van en naar het busstation, daarna vervoer van senioren van en naar Emmeloord en tussendoor bezorgdienst voor de apotheek en pakketdienst. Vanuit de provincie zijn er gelden beschikbaar voor ondernemers die daar op instappen. Daarnaast willen we de deeleconomie stimuleren door bij de oplevering van De Deel speciaal ruimte te bieden aan de deelauto en -fiets. Er zijn ook autobedrijven die (op hun locatie) deze service willen bieden. Als gemeente brengen we vraag en aanbod graag bij elkaar.

Bereikbaarheid en veiligheid strekt voorbij onze gemeentegrenzen. Wat dat betreft mogen we gerust spreken van succesvolle lobby’s die hier in Noordoostpolder zijn gestart. Eind 2020 hopen we het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd te krijgen voor de Lelylijn. En namens de betrokken gemeenten en provincies heb ik het voortouw genomen om bij de landelijke politiek aandacht te krijgen voor de verbreding van de N50. Nog dit jaar verwachten we een rapport van een wegbelevingsdeskundige.

Anjo Simonse
Wethouder