Ondernemer Centraal maart 2020

Het aantal internationale toeristen dat Nederland bezoekt, stijgt volgens NBTC Holland Marketing richting 2030 naar verwachting met 50 procent. Dat vraagt om een nieuwe aanpak waarbij het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners voorop staat. Het streven is dat iedere Nederlander profiteert van toerisme. In het Perspectief Bestemming Flevoland 2030 staan de ontwikkelopgaven voor Flevoland beschreven. Dit perspectief is opgesteld in opdracht van provincie Flevoland en is tot stand gekomen in samenwerking met de Flevolandse gemeenten en verschillende stakeholders. De ontwikkelopgaven zijn beschreven op basis van het verhaal ‘Flevoland New Land’. Er zijn vier storylines benoemd: Watererfgoed, Agro en Food, Nieuwe natuur en vernieuwend ontwerp. De uitwerking wordt met de verschillende toeristisch-recreatieve ondernemers en natuurbeheerders opgepakt.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jolanda Nagelhout, j.nagelhout@noordoostpolder.nl.