Is de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de Noordoostpolder toekomstbestendig? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen laat de gemeente een analyse maken.

Manon Schijnemaekers gaat namens de gemeente een analyse maken van de huidige situatie op het gebied van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Want hoewel er al veel mooie initiatieven zijn ontstaan op het gebied van de Human Capital Agenda, kan de afstemming tussen het onderwijs 
en het bedrijfsleven beter. Dit blijkt uit signalen die zijn ontvangen vanuit de sectortafels. Een goede aansluiting van het 
onderwijs op het bedrijfsleven is essentieel voor een sterke economie. Dat geldt vooral in Noordoostpolder waar bedrijven en inwoners sterk van elkaar afhankelijk zijn. Ruim 70 procent van de werknemers van de gevestigde bedrijven komt hier vandaan en is dus gebaat bij passend onderwijs.

Schijnemaekers heeft ervaring als instroom- en aansluitings-
coördinator Techniek op Hogeschool Windesheim en is coördinator voor de verbinding tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Als kwartiermaker Techniekeducatie heeft ze een stakeholdersanalyse gemaakt en samenwerkingen opgezet. Ze start haar onderzoek in Noordoostpolder met deskresearch. Maar daarna vinden 
vooral veel gesprekken plaats met onderwijsinstellingen, ondernemers en andere initiatiefnemers op gebied van arbeidsmarkt in de Noordoostpolder.

Het doel van het onderzoek is het benoemen op welke terreinen en/of concrete projecten kansen ontstaan door meer samenwerking. Schijnemaekers komt met een advies over de structuur waarbinnen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt het best gerealiseerd kan worden, en welke rol de gemeente hierin speelt. Ze start op 1 januari met haar onderzoek. In juni 2021 worden de resultaten opgeleverd.