[tran·si·tie (de; v; meervoud: transities) 1 overgang, verandering: de transitie naar een duurzame samenleving]

Als wethouder met energie en duurzaamheid in de portefeuille, ben ik de afgelopen maanden ontzettend enthousiast geworden van een collectief energieproject dat hier in Emmeloord van de grond komt: de transitie van Bedrijventerrein Nagelerweg. Dit is een fantastisch lokaal antwoord op het aanhoudende energievraagstuk, waar heel Nederland mee stoeit.

Bedrijvenvereniging Noordoostpolder (BVN) werkt op Bedrijventerrein Nagelerweg aan een plan dat de bedrijven hier op alle momenten van de dag voorziet van voldoende energiecapaciteit. Dat kunnen wij als gemeente natuurlijk alleen maar toejuichen.
Al tijden is het elektriciteitsnetwerk in de Noordoostpolder overbelast. Nieuwe bedrijven kunnen hier best een pand uit de grond stampen, maar de netbeheerder heeft niet voldoende netcapaciteit beschikbaar om een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet te leveren. En dat kan nooit de bedoeling zijn.
De coöperatie Stream Energy gaat de energie op het bedrijventerrein beter verdelen. In een overeenkomst met de netbeheerder worden -volgens de wet- afspraken gemaakt over onder meer piekbelasting op het netwerk. Deze ruimte wordt voor de veiligheid ook gereserveerd in de beschikbare netcapaciteit, maar heel weinig gebruikt.
Wat nou als we die ongeveer 50 procent capaciteit gedurende de dag, collectief kunnen verdelen onder de bedrijven? Dan kunnen we ook weer nieuwe bedrijven aansluiten, zonder dat het netwerk hoeft te worden verzwaard.
Deelnemende bedrijven brengen hun overschot aan energie in de coöperatie in en leveren die door aan de bedrijven die de energie op dat moment goed kunnen gebruiken. De kosten en opbrengsten worden onderling verrekend.
De plannen aan de Nagelerweg gaan verder met zonnepanelen op bedrijfsdaken die gecombineerd worden met een groot opslagsysteem voor voldoende elektriciteit op de piekmomenten. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om samen zonnepanelen te plaatsen op de daken waar dat kan.
De ondernemers zijn al enthousiast. Liander, provincie en wij als gemeente ondersteunen het van harte. En het plan staat bij het Rijk op een shortlist als voorbeeld pilotprojecten van verduurzamen op bedrijventerreinen. Het is de bedoeling dat Stream Energy nog dit jaar de benodigde meters bij de deelnemende bedrijven laat installeren.

René van Amersfoort
Wethouder Gemeente Noordoostpolder