Het beperken van wateroverlast, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de leefomgeving en het verminderen van CO2-uitstoot door energiebesparing; een groen dak of groene gevel heeft allerlei voordelen. En als ondernemer kun je daar nu een subsidie voor aanvragen.

Wil je aanspraak maken op deze eenmalige subsidie? De regeling is alleen bedoeld voor groene daken van minstens 30 vierkante meter groot met een minimale wateropslagcapaciteit van 25 liter per vierkante meter. Gaat het om de gevel, dan moet die min- stens 10 vierkante meter groot zijn en goed zichtbaar vanuit de openbare ruimte. De subsidie voor het aanleggen van een groen dak en een gevel bedraagt maximaal 10.000 euro per subsidieaanvraag. De bijdrage bedraagt 30 euro per vierkante meter groen dak. De beplanting moet dan bestaan uit sedum.

Sedum of andere beplanting
Als een groen dak voor minstens 50 procent bestaat uit andere planten dan sedum, wordt de bijdrage ver-hoogd met 15 euro per vierkante meter. Dat moet dan wel minstens een combinatie zijn van grassen, kruiden, bloemen en sedum.
Bij groene gevels waarbij planten in een constructie worden geplant zals cassettes, is de maximale bijdrage 50 euro per vierkante meter beplant oppervlak. Voor aanvragen in buurt- of wijkverband gelden weer andere vergoedingen.
Indienen kan tot 1 november 2021. In totaal is er 450.000 euro beschikbaar. Dat wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie
Ronald Akkermans
06-31943578
ronald.akkermans@flevoland.nl