Bezig met een circulair product of een circulaire dienst? Of wil je jouw processen of businessmodel circulair organiseren? De subsidie Circulaire ketenprojecten biedt ondersteuning.

Circulaire ketenprojecten zorgen voor minder verbruik van grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Het kan gaan om een product, proces, businessmodel of dienst waarvoor mkb’ers samenwerken. Als collectief kunnen zij hiervoor nu een subsidie aanvragen vanaf 1 april.

De helft van de kosten
De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer. Het gaat daarbij om eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal 20.000 euro per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In zo’n verband werken minimaal drie en maximaal zes ondernemers samen.

Deadline 30 september
De aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 september van dit jaar. Complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, tot het budget van 4.500.000 euro is uitgeput. Met andere woorden: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Informatie
Meer weten? Kijk eens op: rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten