Een circulaire economie gaat uit van zo min mogelijk verbruik, maar maximaal hergebruik van grondstoffen. Nederland heeft als doelstelling in 2030 50 procent circulair te zijn en in 2050 100 procent.

Een circulaire economie is nodig, omdat grondstoffen schaars worden. Hergebruik draagt bovendien bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Volgens berekeningen van TNO kan een circulaire economie zo’n 15 procent aan bijdragen aan de doelstelling voor 2030. Om die te behalen heeft de regering transitieagenda’s opgesteld voor de ketens biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Provincie Flevoland heeft de ambitie in 2030 dé grondstoffenleverancier voor de circulaire economie te zijn. Om stappen te zetten zijn er voor MKB en grote bedrijven vouchers beschikbaar voor

  • a. inhuren van kennis en expertise;
  • b. persoonlijke ontwikkeling;
  • c. een bedrijfsscholingsscan.

Meer info: voucherregelingflevoland.nl/vouchertype-1. Voor financiering van grootschalige projecten is er het Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF). Om innovaties te bevorderen bestaat er voor het Flevolandse MKB het ‘Proof of Concept’-fonds. Het MKB kan tevens een beroep doen op het MKB-Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland.

Meer info: pocfondsflevoland.nl en omfl.nl/financieringen.