Ondernemer Centraal maart 2019

Het is nu de tijd om werk te maken van asbestsanering. De rijksoverheid verbiedt asbest op daken na 31 december 2024.

In Noordoostpolder is 7,6% van het totale dakoppervlak asbestverdacht. Bijna 90% daarvan heeft betrekking op grotere panden met een dakoppervlak groter dan 250m2. Eigenaren van daken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. De gemeente is nu nog toezichthouder bij die saneringen, maar na 2024 ook handhaver. Om die situatie te voorkomen gaat de gemeente werken aan bewustwording van de problematiek. Nog dit jaar komt er voor minder draagkrachtige eigenaren een landelijk fonds beschikbaar voor sanering van asbestdaken. Daarnaast komt provincie Flevoland met een subsidieregeling voor de combinatie asbestverwijdering en plaatsing van zonnepanelen en/of extra isolatiemaatregelen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar ondernemen@noordoostpolder.nl