Het bestuur van Stichting Nieuwland. V.l.n.r.: Harm Hoogendoorn, Frido Wouters, Rick Tesselaar, Liesbeth Zonderland, Bouke Wielenga en Frank Voorn.
Het bestuur van Stichting Nieuwland. V.l.n.r.: Harm Hoogendoorn, Frido Wouters, Rick Tesselaar, Liesbeth Zonderland, Bouke Wielenga en Frank Voorn.

Het glastuinbouwgebied in de Noordoostpolder heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig gebied dankzij de inzet van de daartoe opgerichte stichting NieuwLand. Na de verwezenlijking van haar doelen, heeft de stichting zichzelf niet opgeheven. Om toekomstbestendig te blijven, is een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur waarin voornamelijk glastuinders zitting hebben. 

Om vergaarde kennis en netwerken zo goed mogelijk over te dragen, hebben Bouke Wielenga en Liesbeth Zonderland van het oude bestuur nog zitting in het huidige bestuur. Wielenga vertelt hoe de stichting in 2007 van onderop tot bestaan kwam, toen de publiek-private samenwerkingsconstructie Glastuinbouw Luttelgeest-Marknesse geen succes bleek te zijn. “Daar had de overheid teveel bemoeienis mee. Er was veel subsidie beschikbaar, maar dan hing er ook een pakket van eisen aan. Dat maakte het financieel niet interessant voor tuinders om zich hier te vestigen. En daar kwam bij dat de algemene gedachte was dat glastuinbouw in het westen hoort, vanwege het klimaat en het aantal zonuren.” Frank Voorn, huidig voorzitter van NieuwLand, vult aan: “Dit gebied stond destijds op een kantelpunt. De sierteelt ging achteruit en er waren bedrijven die leeg kwamen te staan. Verpaupering lag dus wel op de loer”. Om dat te voorkomen ontstond vanuit Dorpsbelang Luttelgeest een initiatiefgroep die leidde tot de oprichting van stichting NieuwLand. Wielenga: “We wilden een zo breed mogelijk draagvlak en zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis. Een belangenbehartiging van het dorp, de zittende tuinders en de grondeigenaren, waar we ook de banken en LTO bij betrokken. Stichting NieuwLand werd gefinancierd door de grondeigenaren die hun grond wilde verkopen. Door aanverwante bedrijven zoals kassenbouwers en toeleveranciers door middel van sponsoring. En in een later stadium door de gemeente en provincie in de vorm van subsidies”.

Belangenbehartiging
Tien jaar actieve acquisitie, businessclubbijeenkomsten en promotie door gevestigde glastuinbouwbedrijven die hun deuren open zetten, hebben het gewenste effect gehad. “We hebben met name gewerkt aan het verbeteren van ons imago. We hebben zelfs onderzoeken laten uitvoeren naar de klimatologische omstandigheden. Die blijken zich te kunnen meten met het Westland.” Omdat de beoogde doelen na tien jaar behaald waren, diende de vraag zich aan of de stichting moest stoppen. Voorn: “Toen hebben we gezegd: ‘Dat vragen we aan de tuinders’. Er was best wel behoefte om elkaar te ontmoeten, maar om als stichting door te gaan vonden we dat minstens 80 procent van de tuinders daar in mee moest gaan. Dat bleek nog hoger te liggen”. Wielenga voegt toe: “De glastuinders uit Ens meldden zich toen ook: ‘Als jullie toch verder gaan met nieuw elan, dan willen wij daar wel bij aanhaken’. Dat kreeg bijval van de gemeente, want die wil ook graag dat de glastuinbouw uit één mond spreekt. In die zin vertegenwoordigen wij nu de gemeente in ruil voor een financiële bijdrage”.

Innovatie en werkgelegenheid
Stichting NieuwLand is nu de belangenvertegenwoordiger van zo’n 35 glastuinders in een gebied van in totaal 750 hectare groot. De glastuinbouwsector is, volgens het bestuur, de meest innovatieve sector van Nederland. De verzamelde glastuinbouw in Noordoostpolder draait een omzet gelijk aan de akkerbouw en veeteelt samen. En op het gebied van energie wordt nu 75 procent van de benodigde warmte in Ens en eind 2021 60 procent in Luttelgeest-Marknesse duurzaam opgewekt. “Er worden op gebied van duurzaamheid goede stappen gezet”, zegt Voorn. Daarom richt het bestuur de focus nu veel meer naar binnen. “Want dat verhaal moet wel verteld worden”, merkt Harm Hoogendoorn op, “We moeten de mensen die hier wonen en werken laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat dat onder meer aan werkgelegenheid oplevert”. Frido Wouters vult aan: “Glastuinbouw is veel meer, dan met je handen in de aarde zitten. Wij bieden ook veel geavanceerde banen in onder meer de ict, logistiek, verkoop en marketing. We zullen dus veel meer inzetten op educatie en voorlichting.” Want maatschappelijk draagvlak is essentieel, besluit Wielenga. “Vooral als er in de toekomst behoefte zou zijn om het gebied uit te breiden. Dan moet de omgeving daar achter staan.”

nieuwlandflevo.nl