Eigen foto

Gemiddeld combineert één op de vier medewerkers zijn baan met mantelzorgtaken. Dat brengt ook stress met zich mee op de werkvloer, wat weer kan leiden tot uitval door overbelasting en hogere kosten voor de organisatie. Mantelzorgconsulenten Annelein Sleurink en Marion van de Voorde van welzijnsorganisatie Carrefour bieden hulp.

De consulenten ondersteunen mantelzorgers en organisaties waar mantelzorgers werkzaam zijn. Mede door het aanbieden van praktische handvatten van Positieve Gezondheid, praktische hulp en emotionele ondersteuning zorgen zij ervoor dat mantelzorgers minder snel overbelast raken.
Als een bedrijf een medewerker heeft die wel een steuntje in de rug kan gebruiken, dan zijn de mantelzorgconsulenten bereikbaar via tel: 630 000 of e-mail: mantelzorg@carrefour.nu. Dat kan ook wanneer bedrijven een mantelzorgvriendelijke organisatie willen creëren en daar wel wat advies bij kunnen gebruiken.