Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking. Eén op de vijf Nederlanders leeft met een beperking en deze groep groeit. Om uw organisatie toegankelijk te maken voor iedereen, zijn er allerlei oplossingen te verzinnen. VN ambassadeur Coalitie voor Inclusie Lisan Menu kan bedrijven in de Noordoostpolder daarbij helpen.

Menu werd zelf geboren met een beperking en weet wat voor extra uitdagingen er dan zijn in het leven. ‘Door mijn beperking kan ik wel lopen, maar toen het een aantal jaar geleden niet goed ging met mijn gezondheid kwam ik tijdelijk in een rolstoel terecht. Op dat moment kwam ik allerlei obstakels tegen, die vaak heel simpel op te lossen zijn.’
Als VN ambassadeur zet ze zich daarom in voor een inclusievere wereld en geeft ze gevraagd en ongevraagd advies over de toegankelijkheid van (openbare) ruimtes. ‘Een invalidentoilet is veel meer dan alleen een groter toilet. En een goederenlift is geen garantie dat daar een rolstoel in past.’

Het écht toegankelijk maken van een bedrijf is, hoewel in Nederland richtlijnen zijn voor het bouwen van gebouwen
(het bouwbesluit), voor velen een uitdaging, weet Menu. Terwijl het enorm loont als een bedrijf toegankelijk is voor iedereen, verzekert ze.
‘Een toegankelijk festival trekt meer bezoekers. Een toegankelijke winkel heeft een grotere klantenkring. Met een toegankelijke website bereik je meer mensen. En in een toegankelijke onderneming kun je gemakkelijker mensen met een beperking aannemen.
Menu heeft wel wat tips en adviezen voor ondernemers die die slag willen maken. ‘Ondernemers kunnen een ervaringsdeskundigen betrekken bij het verbeteren van de toegankelijkheid. Gemeente Noordoostpolder heeft daar inmiddels goede ervaringen mee. Een groep ervaringsdeskundigen met diverse beperkingen beoordeelden het gemeentehuis op de fysieke, mentale, digitale en schriftelijke toegankelijkheid. De ervaringen en tips werden gebundeld in een rapport, waar de gemeente mee aan de slag kan.’
Ondernemers die graag advies willen kunnen mailen naar menulisan@gmail.com, dan komt ze kosteloos meekijken.