Gemeente Noordoostpolder hield onlangs de eerste subsidie-informatiemarkt voor ondernemers. Economische Zaken nodigde hiervoor allerlei (commerciële) aanbieders en informatieverstrekkers uit. De aanwezige ondernemers en standhouders waren tevreden over deze eerste informatieavond over subsidies.

Bij de sectortafels van de gemeente bleek dat er vanuit ondernemers de behoefte was om inzichtelijk te krijgen waar en op welke manier ze subsidies kunnen aanvragen. Wat zijn de eisen? Wat is de juiste plek? Hoe kunnen subsidieverleners en -adviseurs worden gebundeld?

Op de informatiemarkt was genoeg ruimte om met elkaar de mogelijkheden te verkennen. En er was een tussentijdse breakout-sessie waar MKB Schakelteam, Kennispoort Regio Zwolle en de Belastingdienst gebruik van maakten om dieper op de materie in te gaan.

Naast deze deelnemers aan de subsidie-informatiemarkt waren ook Upgrade Jezelf vanuit regio Zwolle, de Kamer van Koophandel, de WerkCorporatie, Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF), de SNS Bank, Alpina, het Koploperproject en Energie Expertise Flevoland (EEF) aanwezig.

Ondernemers die de informatiemarkt hebben gemist en toch nog wat meer willen weten, kunnen contact opnemen met Economische Zaken via ondernemen@noordoostpolder.nl. Dan kunnen ze alsnog in contact worden gebracht met één van de standhouders.