Nieuwe initiatieven van bijvoorbeeld ondernemers gaan vanaf 1 januari eenvoudiger, beter en soepeler lopen op het gemeentehuis. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, past de gemeente alvast haar manier van werken aan. Een initiatief wordt dan gezien als een aanvraag die nog in het proces vóór de vergunningsaanvraag zit.

De gemeente ondersteunt hierin nog beter door een integrale benadering en denkt mee over de beste oplossingen voor de aanvraag. Alle initiatieven worden vanaf 1 januari behandeld via het Integraal Werkproces. De gemeente kijkt zo meer gezamenlijk naar initiatieven, vanuit een gestroomlijnd proces.
Onderlinge verbanden en werkafspraken zijn hierdoor duidelijk en logisch. Hiermee wil de gemeente het proces efficiënter laten verlopen. Daardoor wordt de vergunningaanvraag uiteindelijk beter en kan die weer sneller worden behandeld.
De Intaketafel is in dit proces een belangrijk instrument. Verschillende vakgebieden adviseren aan de tafel over een initiatief. Bij ingewikkelde aanvragen kan ook de Omgevingstafel worden ingezet om met verschillende betrokkenen het plan te bespreken. Deze manier van werken hoort bij de Ja-mits gedachte van de Omgevingswet.

Participatie
Nog meer dan voorheen wordt daarbij stilgestaan bij participatie. De gemeente hecht veel waarde aan het actief betrekken van belanghebbenden bij een initiatief. Handvatten daarvoor zijn te vinden op de gemeentesite.

Geen leges
Voor de gemeente is het proces nieuw en verloopt het mogelijk niet direct helemaal soepel. Door goed te oefenen, wordt de gemeentelijke organisatie steeds vaardiger. In het eerste halfjaar worden daarom geen leges geheven voor inkomende initiatieven.

Stop op bestemmingsplannen opgeschoven
De gemeente Noordoostpolder hanteerde vanaf 1 september 2022 een bestemmingsplanstop. Omdat de invoering van de Omgevingswet met een halfjaar opschuift, wordt de invoering van de bestemmingsplanstop opgeschoven naar 1 maart 2023. Aanvragen om een wijziging van het bestemmingsplan die voor die datum zijn ingediend, worden volgens de huidige werkwijze in behandeling genomen.