Alle ondernemers in de horeca, toerisme en dag- en verblijfsrecreatie (de zogeheten vrijetijdseconomie) in de Noordoostpolder wordt deze maand gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de groeikansen die ondernemers in deze branche zien en welke barrières ze ervaren.

De ondernemers bieden daarmee ook inzicht in wat ervoor nodig is om deze barrières met elkaar op te lossen. Met de uitkomsten kunnen uiteindelijk de groeikansen voor de sector beter worden benut.
De uitkomsten van het onderzoek worden in een sectorbijeenkomst in november gepresenteerd en besproken. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers de vragenlijst invullen. Het invullen kost maximaal tien minuten.
De enquête maakt deel uit van een verkenning naar een meer gestructureerde vorm van samenwerking in de vrijetijdssector in de gemeente Noordoostpolder. Het doel van het traject is om gezamenlijk te komen tot een concrete uitvoeringsagenda met een aantal gedragen acties voor de komende jaren. Het gehele traject wordt geleid door het onderzoeksbureau Satori.