De gemeente Noordoostpolder zoekt betaalde en onbetaalde werkplekken voor nieuwkomers. Volgend jaar verandert het inburgeringsstelsel met als doel nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in Nederland. En daar hoort werk bij. ‘Zeker omdat ze zo sneller de taal kunnen leren’, legt Bert Scholing van de gemeente uit.

Voorheen kregen nieuwkomers met een inburgeringsplicht eerst taalles en werd er pas daarna werk voor ze gezocht. Maar per 1 januari volgend jaar is dat allemaal anders. ‘We willen werk en taallessen parallel laten lopen, zodat ze de Nederlandse taal ook meteen in praktijk kunnen brengen. Daardoor kunnen ze zich die namelijk veel sneller eigen maken’, vertelt Scholing. Maar daarvoor zijn wel ondernemers nodig. ‘Hier ligt een kans voor bedrijven in de Noordoostpolder die bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Het hoeft niet altijd betaald werk te zijn, het kan ook gaan om een stage of vrijwilligerswerk. Als de nieuwkomer maar gewoon de Nederlandse taal in de praktijk kan brengen met collega’s.’

En vaak is het ook zo dat de kandidaat een hoop kennis en kunde meebrengt. ‘Dat wordt nog wel eens onderschat, maar deze mensen hebben echt iets te bieden.’
Uitdagingen zijn er natuurlijk ook. Werken met iemand die de taal nog niet machtig is, kan communiceren lastig maken. ‘Maar we selecteren zorgvuldig en zorgen ervoor dat nieuwkomer en werkplek of werkgever goed bij elkaar passen. In die zin werken we gewoon op maat.’
De rol van de gemeente Noordoostpolder wordt door de nieuwe regels veel groter dan voorheen. Aan de hand van een brede intake wordt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie gemaakt.

‘We ontzorgen de nieuwkomers, betalen een halfjaar hun huurwoning en bijbehorende vaste lasten. Daarmee hopen we ervoor te zorgen dat ze snel op eigen benen kunnen staan en zelfredzaam worden. Zodat ze echt mee kunnen gaan doen aan de Nederlandse samenleving en niet in de bijstand terechtkomen.’ De WerkCorporatie bemiddelt tussen de polderondernemers en de nieuwkomers en begeleidt het traject. Heeft u interesse in het aanbieden van werk aan een nieuwkomer? Mail naar werkgeversteam@werkcorporatie.nl of bel met 633543.