Ongeacht welke beroepssector, we hebben allemaal te dealen met corona. Ondernemers in Noordoostpolder doen er alles aan om hun personeel en klanten te beschermen en dat verdient een compliment. Deze bijzondere tijd maakt ons bewust van de kwetsbaarheid van onze samenleving en het belang van goede gezondheidszorg. 

In Noordoostpolder en op Urk werken veel partijen in de zorg samen aan een innovatief gezondheidscluster. In 2022 staat er – naast de huidige locatie van de Antonius Zorggroep aan de Urkerweg – in Emmeloord een heel nieuw en toekomstbestendig gezondheidscentrum, waarin die partijen ook fysiek samenwerken. Er wordt gewerkt met zorgpaden van huisarts tot specialist tot thuiszorg of verzorgingshuis, waarbij de overdrachten goed op elkaar aansluiten. Samenwerking in huisvesting en zorginhoud is echt innovatief en nog weinig vertoond in Nederland.

Fysieke zorg is dus goed geregeld, maar net zo belangrijk is welzijn. Sinds september heeft de gemeente een sociaal loket waar mensen met al hun zorg- en ondersteuningsvragen terechtkunnen, dus ook met financiële problemen. Het is de bedoeling dat het loket nauw gaat samenwerken met het gezondheidscentrum. We creëren daarmee een gezondheidsplein waar gezondheid en welzijn integraal kunnen worden aangepakt. Als je bijvoorbeeld de hele dag hoofdpijn hebt, dan is het voor een effectieve behandeling ook goed om te weten of er sociale of financiële problemen spelen. Want als je de echte oorzaak niet aanpakt, kun je ook de klachten niet oplossen. Daarom is het zo belangrijk dat ook welzijn een onderdeel wordt van het gezondheidsplein.

In economisch opzicht is het gezondheidscentrum een voorbeeld van effectieve zorgverlening. Het wordt daarnaast een centrum van innovatie en dus veel goede werkgelegenheid. Naast een foodcluster en het innovatiecluster in de maakindustrie, zien we hier een derde innovatiecluster ontstaan. Ik ben blij dat de gemeenteraad dit onderkent en dit ook zo benoemd heeft. De gemeente draagt daar graag aan bij.

Marian Uitdewilligen
Wethouder