Ondernemer Centraal december 2020

Ik houd me vooral bezig met ontwikkelingen in de vrijetijdssector. Op economischeagenda.nl lees je welke ontwikkelingen op de agenda staan. De volgende tips wil ik ondernemers graag meegeven.

 1. Stimuleringsregeling Vrijetijdsproducten
  Er is een stimuleringsregeling voor het vergroten van de belevingswaarde toeristisch/recreatieve producten in Flevoland. De regeling ‘Vergroten van de belevingswaarde in Vrijetijdsproducten’ vind je op de website van de provincie. Heb je een goed idee? Neem contact op!
 2. Recreatieve fietsroutes
  Dit jaar is beoordeeld hoe we het fietsknooppuntennetwerk kunnen optimaliseren. Het aanpassen van de routes start voorjaar 2021. Het is nog mogelijk om belevingen toe te voegen aan het routenetwerk. Heb je ideeën? Laat het ons weten.
 3. Website visitnoordoostpolder.nl 
  De huidige VVV-website wordt vervangen door een nieuwe toeristische website visitnoordoostpolder.nl. Wil je goed vindbaar zijn voor bezoekers? Zorg dan dat de website actuele informatie bevat. Zijn er wijzigingen geweest? Laat dit weten aan Visit Flevoland.
 4. Perspectief Bestemming Flevoland 2030
  Het aantal bezoekers naar Flevoland groeit. In ‘Perspectief Bestemming Flevoland 2030’ staan toeristische kansen en ontwikkelopgaven benoemd. Wil je betrokken zijn bij de verdere uitwerking van deze kansen? Neem dan contact met ons op.
 5. Groeiplannen of ideeën? 
  Heb je plannen voor uitbreiding van je toeristische onderneming of wil je nieuw aanbod ontwikkelen en past dit niet binnen het geldende bestemmingsplan? We denken graag mee over mogelijkheden voor een omgevingsvergunning of wijziging van het bestemmingsplan.

Vanwege zwangerschapsverlof van Jolanda Nagelhout kunt u tot 1 april 2021 voor vragen en ideeën terecht bij Bianca Rozeboom, b.rozeboom@noordoostpolder.nl.