[re·gel (de; m; meervoud: regels, regelen) Voorschrift, verordening: de regels in acht nemen zich aan de voorschriften houden; verkeersregel]

Regels zijn natuurlijk nodig om een samenleving draaiende te houden. En juist binnen de gemeente wemelt het van de regels en voorschriften. De nieuwe Omgevingswet moet dat vereenvoudigen voor Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat maakt het ondernemen voor u straks een stuk gemakkelijker.

Met die Omgevingswet werken wij als gemeente Noordoostpolder toe naar minder en ook beter passende regels. We maken een Omgevingsvisie waarmee we nieuwe kansen in ons gebied beter benutten. In die visie bepalen we namelijk welke richting we op willen met onze mooie polder. Hoe kijken we aan tegen bedrijventerreinen bijvoorbeeld en de huisvesting van personeel?

Misschien wel het mooiste van het maken van die visie is dat alle portefeuilles van de wethouders erin samenkomen. Werken, wonen en recreëren worden erin meegenomen, omdat alles met elkaar samenhangt. Als we hier een fijn werkklimaat willen hebben en ook een volgende stap willen zetten op economisch vlak, moeten er ook genoeg woningen en voorzieningen zijn. Ook in de dorpen. Juist daar willen we ondernemers voldoende ruimte bieden. Om hun bedrijf te laten groeien, te wonen en te recreëren.

De Structuurvisie van 2013 was in dat opzicht te beperkend geworden. We leven anno 2023 in een nieuwe tijd en met nieuwe inzichten en uitdagingen. Rond de woningnood, de personeelstekorten, duurzaamheid en het stikstofprobleem, om maar iets te noemen.

We moeten anticiperen op en meebewegen met al die nieuwe opgaven en met de nieuwe Omgevingswet. Ik heb het vertrouwen dat we dat ook kunnen. Minder regels, regels die tegen het licht zijn gehouden en aangepast aan de huidige tijd en gemakkelijkere, snellere en goedkopere procedures.

De Omgevingsvisie is een levend document waarover door allerlei betrokkenen -ook ondernemers- is meegedacht. Dit jaar willen we die klaar maken, daarna werken we zo snel mogelijk toe naar een Omgevingsplan. En daarin komt meer ruimte voor ondernemerschap. Goed geregeld.

Toon van Steen
Wethouder Gemeente Noordoostpolder