Met een ruime meerderheid hebben ondernemers gekozen voor een ondernemersfonds voor het centrum van Emmeloord. Het fonds wordt per 1 januari 2018 van kracht.

De nieuwe Stichting Centrummanagement Emmeloord, een groep ondernemers, is de beheerder van het ondernemersfonds. Met activiteiten en gerichte marketing zet de stichting in op meer traffic van winkelend en kopend publiek. Het ondernemersfonds is vastgelegd in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ), zodat de gemeente onder alle ondernemers in het centrum van Emmeloord belasting kan heffen. Die belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde en wordt in de vorm van een subsidie gestort in het fonds. De verwachte opbrengst van de BIZ is € 80.000 per jaar. Bij de vaststelling van het centrumplan heeft de gemeente voor de komende vijf jaar € 40.000 per jaar toegezegd. De BIZ blijft tot 1 januari 2023 van kracht, daarna moet opnieuw een draagvlakmeting worden gedaan.