Artist impression overslaghaven en containerterminal Flevokust

Artist impression overslaghaven en containerterminal Flevokust

Midden in de provincie, hemelsbreed niet veel verder van Rutten dan van Almere, komt Flevokust, buitendijkse containerterminal en overslaghaven. Nog deze maand kan vanaf een noodvoorziening nabij de Maximacentrale al verladen worden. Eind 2017 is de haven klaar.,,Ik word daar wel blij van’’, zegt akkerbouwer Herman Vermeer over de telefoon, terwijl hij de besturing van zijn tractor waarmee hij over zijn akker rijdt, aan GPS toevertrouwt; ,,dan kan ik rustig praten’’. Die technologische ontwikkelingen zijn ook niet aan de binnen-vaart voorbijgegaan. ,,Dat was voor mij een eyeopener’’, zegt Vermeer, doelend op de tijd dat hij zich als provinciale statenlid en later als Europarlementariër bezighield met transport. ,,Binnenvaartschepen varen nu met twee à drie lagen containers op GPS. Ook daar is de vooruitgang doorgegaan.’’

Als parlementariër is Vermeer overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van de binnenvaart als alternatief voor weg- en spoorvervoer. Hij was al betrokken bij het onderzoek naar agrologistieke stromen dat aan de projectontwikkeling Flevokust vooraf ging. ,,Er werd voor gekozen om eerst ladingsstromen in beeld te krijgen en dan pas een haven aan te leggen. Ik vind dat belangrijk, want het gebeurt al te vaak dat we eerst iets aanleggen en dan hopen dat er gebruik van wordt gemaakt. Het onderzoeksresultaat werd aangeboden met de intentieverklaring van vijftien bedrijven om gebruik te gaan maken van Flevokust. Dat maakte het voor de provincie en rijksoverheid interessant om het project concreet te maken.’’

Vermeer ziet de ontwikkeling van Flevokust en Flevoport, de buitendijkse servicehaven bij Urk, als een geheel. ,,Dat is vooral belangrijk naar buiten toe. Het gaat over het gebruik van maritieme capaciteiten, waarbij de servicehaven is gericht op onderhoud en ontwikkeling en de haven bij Lelystad op containeroverslag. Ineens is Flevoland dan niet meer die achtertuin, maar lopen we vooraan waar iedereen ons ziet.’’

Flevokust is als een spin in een web van weg-, water-, trein- en luchtvervoer. Het vervoersknooppunt is met Flevoland als achterland vooral ‘agrohub’. ,,Waterman Onions in Emmeloord en Van Liere in Dronten verwerken samen een kwart van de Nederlandse uien. Duizenden containers per jaar gaan nu nog overwegend per as naar Rotterdam en Zeebrugge. Eén schip neemt straks de lading van 200 vrachtwagens mee.’’

Voor vervoer van aardappels en uien kan alvast gebruik worden gemaakt van de noodvoorziening. ,,Dan kunnen ervaring opdoen, die wordt meegenomen in de aanleg van de haven. Vervolgens gaan we in onderhandeling over ander agrarisch vervoer. Er zijn ook al bedrijven in de non-food sector die belangstelling hebben getoond.’’

De overheid hecht aan duurzaamheid, de marktsector aan betrouwbaarheid en kostenbesparing, betoogt Vermeer. ,,Die betrouwbaarheid kun je verhogen doordat de ondernemers elkaar kennen. Dan kun je afstemmen dat je gezamenlijk lading aanbiedt en dan is het niet meer belang van één ondernemer, maar van de marktsector.’’ Bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met de provincie: 
rogier.wilms@flevoland.nl