Gemeente Noordoostpolder stelt komende maanden een nieuwe detailhandelsvisie op. Daarmee moet de detailhandel in heel Noordoostpolder worden klaargestoomd voor de toekomst.

Winkelgebieden staan al een aantal jaren onder druk. De bezoekersaantallen lopen terug en de omzetten dalen. De coronacrisis heeft dat proces alleen maar versneld, doordat nog meer mensen online zijn gaan winkelen.
Dat lijkt vooral effect te hebben op landelijk opererende winkelketens. Speciaalzaken en lokale ondernemers kunnen juist rekenen op hernieuwde belangstelling.
Maar we moeten het in de toekomst hoe dan ook doen met minder winkels en toenemende leegstand. Terwijl onze winkelgebieden wel van belang blijven als voorzieningenhart en als centrale ontmoetingsplek.

Samen met de ondernemersvereniging, Stichting Centrum Management en de winkeliers in Emmeloord en de dorpen, stelt de gemeente daarom een nieuwe detailhandelvisie op. De verschillende dorpsbelangen worden daar ook bij betrokken, net als vastgoedpartijen en de culturele instellingen.
De nieuwe visie vraagt keuzes waar wel of geen detailhandel en ook horeca gewenst is in de toekomst. Daarbij zijn ook de fysieke uitstraling, bereikbaarheid, het (economisch) functioneren en het profileren van winkelgebieden van belang. In fysieke winkel- en centrumgebieden wordt namelijk steeds meer horeca toegestaan. Ook blurring (zoals een koffietentje in een boekhandel) komt meer voor. Deze trends vragen om nieuw beleid voor de detailhandel, ook omdat het bestemmingsplan vaak geen rekening houdt met gemengd gebruik.