Sebastiaan ten Napel (links) en Bart Verschoor van Nemacontrol
Sebastiaan ten Napel (links) en Bart Verschoor van Nemacontrol

Voor zijn allereerste baan solliciteerde hij in het gebouw aan de Houtwijk 75 in Dronten, waar nu zijn bedrijf Nemacontrol zes jaar is gevestigd. ‘Toevallig hè’, zegt Sebastiaan ten Napel (41) met een grote glimlach. De verhuizing naar een compleet nieuw onderkomen aan de Florijn in Emmeloord levert hem dan ook dubbele gevoelens op. ‘Je kunt wel zeggen dat het met pijn in ons hart is, ja.’

Want op zich zat Nemacontrol nog prima op zijn plek in Dronten. ‘We hebben hier ook altijd fijn gewerkt en een gedeelte van ons personeel komt hier ook uit de buurt.’ Het pand aan de Houtwijk is echter inmiddels veertig jaar oud, daar moet hoognodig wat aan gebeuren.
‘En de koelcel is iets aan de kleine kant. Onze markt groeit daarnaast enorm in Groningen en Friesland. Dat is vanuit Emmeloord ook gewoon beter te bereizen.’ Plus dat Ten Napel met zijn vrouw Margriet -die de financiële en personele administratie voor haar rekening neemt en samen met hem het bedrijf leidt- in Vollenhove woont. ‘Voor ons is Emmeloord veel dichterbij. Daardoor zullen we straks vaker op de zaak zijn dan nu.’
Na een zorgvuldige afweging van alle mitsen en maren en ook overleg met manager Bart Verschoor en de 25 vaste medewerkers van het bedrijf, besloot Ten Napel de overstap naar Emmeloord te maken. Aan de Florijn op bedrijvenerrein De Munt verrijst dit najaar het nieuwe bedrijfsgebouw van Nemacontrol. Iets groter dan het huidige onderkomen, maar met dezelfde voorzieningen als nu, zoals kantoorruimte, laboratorium, koelcel en spoelruimte.

‘Wij adviseren weinig chemie, maar proberen de problemen juist op te lossen met groenbemesters en een goed bouwplan met daarin een juiste gewasopvolging. Daarmee kun je namelijk al zoveel doen voor de bodem.’’

Van BodAcom naar Nemacontrol
En dat is een nieuw hoogtepunt in de dynamische reis die Ten Napel sinds 2014 doormaakt als ondernemer. In dat jaar begon hij onder de bedrijfsnaam Bodem Advies Compleet (BodAcom) voor zichzelf als zelfstandig adviseur in met name de Noordoostpolder.
Kort gezegd controleerde hij voor agrariërs de gesteldheid van hun bodem en adviseerde hen bij problemen over mogelijke oplossingen. ‘Dat ging meteen heel hard. Ik kreeg al snel de vraag of ik ook labonderzoeken wilde doen. Tot die tijd stuurde ik de bodemmonsters altijd naar externe partijen voor onderzoek.’
In Dronten zat Nemacontrol, een bedrijf dat juist gespecialiseerd was in dit soort onderzoeken. ‘Ik werd daar in 2015 firmant, zodat ik voor BodAcom het laboratoriumonderzoek ook in eigen hand had.’ Een gouden greep, want de twee bedrijven kwamen al snel om in het werk. ‘We groeiden in no-time van 300 hectare onderzoek naar 1500 hectare. In 2016 zaten ze samen op 150 klanten.’ En daar hield het niet op. BodAcom werd binnen Nemacontrol een grote speler op het gebied van bodemonderzoek en -advies in de polders.

Onderzoek naar aaltjes
In 2019 werd Ten Napel de volledige eigenaar van Nemacontrol, waar BodAcom als adviesafdeling nog altijd in voortbestaat. Het onafhankelijke laboratorium doet onderzoek naar ardappelcystenaaltjes, bietencystenaaltjes, vrij levende plantparasitaire aaltjes en de bodemschimmel witrot.
‘Deze organismen geven enorme schade aan de gewassen van agrariërs, terwijl je ze niet kunt zien met het blote oog.’ In de moderne boerenwereld wordt ‘op het scherpst van de snede’ geteeld, legt de ondernemer uit. ‘Omdat iedereen de grootste opbrengst wil halen uit de teelt.’
Maar als er aaltjes in de bodem zitten, kan dat catastrofale gevolgen hebben voor de agrariër. ‘Wij brengen met een speciaal systeem het probleem in kaart. Nemen daarvoor bijvoorbeeld monsters van het gewas of de bodem en daar rolt een advies uit.’

Zo groen mogelijk
Dat advies is zo groen mogelijk, verzekert Ten Napel. ‘Wij gebruiken in onze adviezen weinig chemie, maar proberen de problemen juist op te lossen met groenbemesters en een goed bouwplan met daarin een juiste gewasopvolging. Daarmee kun je namelijk al zoveel doen voor de bodem.’
Soms is er geen andere oplossing dan inundatie: het onder water zetten van een perceel voor drie maanden. ‘Dat doodt 90 procent van de aaltjes. ‘Als je dat niet te vaak doet, kan dat direct ook een enorme boost zijn voor de bodemkwaliteit. Het levert namelijk veel mineralen op, die vaak zorgen voor een grotere opbrengst in het jaar na inundatie.’
Belangrijk onderdeel van het werk is het preventief bemonsteren van percelen, zodat eerder kan worden ingegrepen bij problemen. ‘De balans is heel belangrijk voor een bodem. Die moet je bewaken en op tijd herstellen als dat nodig is. Op die manier kun je als agrariër een goede opbrengst met een goede kwaliteit van je land halen.’
Een fantastisch vak, vindt Ten Napel nog altijd. ‘Het geeft zo’n kick als het lukt dat je samen met een teler de problemen onder controle krijgt en de uitslag na alle maatregelen positief is. Uiteindelijk doen we het daar natuurlijk allemaal voor.’

Facts & figures

  • 25 medewerkers, 15 zzp’ers
  • BodAcom opgericht in 2014
  • Sebastiaan ten Napel mede-eigenaar Nemacontrol sinds 2015
  • Onderzoek op aardappelcystenaaltjes + bietencystenaaltjes + plantparasitaire aaltjes. Maar ook op de bodemschimmel witrot.
  • In totaal ruim 8.000 hectare onderzoek