De afgelopen maanden zijn er per sector zogenaamde Expertarena’s gehouden om met elkaar de nieuwe Sociaal Economische Agenda samen te stellen. Ondernemers konden hun visie geven op kansen en bedreigingen, waarbij het vooral de vraag was welke rol de gemeente zou moeten spelen. Er kwamen per sector specifieke onderwerpen aan de orde. Zoals bij ‘Agro & Food’ de uitdaging om met minder gewasbeschermingsmiddelen eenzelfde of hogere opbrengst per hectare te behalen. Maar er waren ook gezamenlijke uitdagingen, vooral op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren. Voor de uitwerking van de Sociaal Economische Agenda zijn vijf sectoroverschrijdende thema’s benoemd:

  • Positionering/Imago
  • Arbeidsmarkt
  • Huisvesting
  • Bereikbaarheid
  • Samenwerking

Opvallend was dat het thema Duurzaamheid niet apart is genoemd als gezamenlijk thema. Aanleiding lijkt vooral dat elke ondernemer daar op zijn eigen manier, in meer of mindere mate, invulling aan geeft. Ook was het moeilijk om per sector te komen tot een langetermijn strategie 2030 en verder. Maar dat is misschien niet verwonderlijk, omdat een ondernemer volledig in de ban is van zijn dagelijkse business. Binnenhalen van orders, klanten op tijd laten betalen, personeel aansturen etc.

De conclusie van de verschillende bijeenkomsten was dat het is goed om de krachten te bundelen. Het is 
mooi om te zien dat de ondernemersverenigingen BAN en OVG willen fuseren, dat de Businessclub Nieuwland de belangen van de glastuinbouwondernemers uit Luttelgeest en nu ook uit Ens behartigt, dat het Netwerk Energie Neutraal Noordoostpolder duurzaamheid in de volle breedte oppakt. En dat er in Noord-Nederland nu een duidelijke alliantie wordt gevormd die de Lelylijn een stuk dichterbij brengt. Ook in de Regio Zwolle worden stappen gezet om nieuwe langjarige impulsen te geven aan de arbeidsmarkt via de Human Capital Agenda.

Zo zijn we met elkaar aan de slag om de diverse agenda’s te vullen waarbij vooral ondernemers aan zet zijn! De komende periode zullen we elkaar hierover ongetwijfeld nog vaak ontmoeten.

Hans Wijnants
Wethouder