Ondernemer Centraal december 2019

Het Innovatiecluster Noordoostpolder is op 15 november, tijdens de landelijke Dag van de Ondernemer, officieel van start gegaan. Ongeveer een jaar eerder werd de eerste aanzet voor samenwerking gedaan tijdens een rondetafelgesprek van gemeente Noordoostpolder met ondernemers uit de maakindustrie.

De gemeente gelooft in het gezamenlijk aanpakken van belangrijke thema’s zoals arbeidsmarkt, innovatie en kennisontwikkeling. Daarom zet de gemeente in op het verbinden van ondernemers en ondersteunen van samenwerkingsverbanden. CompoWorld en het Agrofoodcluster zijn succesvolle voorbeelden van clustervorming.

Het Innovatiecluster Noordoostpolder wordt gevormd gevormd door negen bedrijven uit de maakindustrie. Hun samenwerking wordt mede ingegeven door krapte op de arbeidsmarkt en de transitie richting industrie 4.0. De bedrijven hebben een eigen investering gedaan voor de verkenning van de samenwerking met elkaar en diverse stakeholders. Dat heeft geresulteerd in een eerste opzet van het Innovatiecluster met een ambitieuze activiteiten- en projectenagenda. Belangrijkste doelstellingen zijn: het boeien en binden van medewerkers, het promoten van de maakindustrie in Noordoostpolder, het innoveren van processen en het delen van faciliteiten en expertise.

De aftrap voor Innovatiecluster Noordoostpolder vond plaats bij Van Hees Machinery in Ens. Alle betrokken ondernemers en ondersteunende partijen zetten hun handtekeningen als zichtbare bekrachtiging van de samenwerking. De samenwerking wordt breed gedragen door onder meer onderwijsinstellingen en regionale overheden.